Yüzmenin Kalp ve Dolaım Sistemi stündeki Tesirleri…

Antrenmanlar ile kalbin dakika volümünü arttırmak olasıdır. Bu artıın gercelemesi maximal ve submaximal yapılan yüklenmelerle olasıdır. Yapılan aratırmalar kalbin dakika volümünü arttıran en iyi yolun submaximal (%70 ve altı) yüklenmeler olduunu ortaya koymutur. Kalbin dakika volümünün artması, dokuların oksijen gereksiniminin karılanması bakımından çok mühimdir. Bu yüzden orta ve uzun mesafe yüzücülerin bu özelliini gelitirmeleri mühimdir.

Bilindii gibi, kalbin dakika volümünün artması, ilk olarak atım volümünün (her atımda pompalanan kan miktarı) ve de kalp atım sayısının artırılması ile olanaklıdır. Su içerisindeki yatay pozisyon, kalbin atım volümünün ayakta durua oranla daha iyi olmasını temin eder. ünkü, bu pozisyonda, kalbin kan ile doluu daha iyi olur. Su içerisinde, suyun kaldırma kuvveti yerçekimine karı koyar. Bu konumda kalp, kanı yer çekimine karı atmak zorunluunda kalmaz. Bundan baka, suyun kaldırma kuvvetinin yer çekimini karılanması ve suyun alt ekstremitelere uyguladıı hidrostatik baskı, havada dik taktirde iken rastlanan “kanın alt ekstremitelerde toplanma eilimini” elemine eder. Dier taraftan, su içerisinde kalp, ısı düzenlemesine yardım amacıyla deriye fazla kan göndermek zorunda kalmaz. Bu kan çalıan kaslara aktarılır.

zetlersek,  yüzücülerdeki dolaım dier spor dallarındaki sporculara oranla deiiklikler gösterir. Bu durum, su içerisindeki vücudun yatay pozisyonda olmasına balıdır. Bu pozisyonda kalp kan ile tamamen dolar ve netice olarak kalbin tek bir kasılıında daha fazla kan vücuda pompalanır.

– Tertipli antrenmanların kalp üstüne yaptıı pozitif tesirler unlardır.
1. Antrenman ile kalp odacıklarının hacmi büyür. Kalp odacıklarının büyümesi ile kalbin içerisine aldıı kan miktarı artarken, dakika volümü çoalır. İyi antrene edilmi sporcularda kalbin yük altında bir dakika içerisinde pompalandıı kan miktarı 35-40 litreye kadar çıkabilmektedir.
2. Antrenman sonucunda, kalp kaslarında “hipertrofi” denilen gelime, kalınlama, kuvvetlenme meydana gelir. Bu gelimelerle kalbin pompalandıı kan daha kuvvetli bir biçimde organizmaya daılır.