lüm nedenleri arasında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan kansere, dünya genelinde her yıl 10 milyon kii yakalanıyor.

2020′de bu rakamın yıllık 10 milyondan 17 milyona ulaması bekleniyor.

Türk Kanser Aratırma ve Sava Kurumu Bakanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, kanserin, anormal hücrelerin kontrolsüz çoalması ve yayılması ile oluan bir grup hastalık olduunu söyledi.

Kanserin tek bir hastalık olmadıını, vücuttaki tüm doku ve organlarda kanserin geliebildiini belirten Kutluk, hastalıın, genellikle hangi organda gelimise o organın adıyla anıldıını sa açıkladı.

Tezer Kutluk, kanser türlerinin en az yarısının erken tehisle önlenebildiini anlattı:

‘Kanser, tüm dünyayı ilgilendiren global bir problemdir ve kanser yükü dünyanın tüm bölgelerinde artmaktadır.

Bugün tüm dünyada 20 milyonu akın kanserli vardır. Dünya genelinde her yıl 10 milyon kii kansere yakalanmaktadır. 2020′de ise kansere yakalananların sayısı yıllık 17 milyona ulaacaktır.

Bu denli yaygın ve ürkütücü bir hastalık olmasına karın kanser, yüzde 43′e kadar varan oranlarda korunulabilir bir hastalık olup, erken tehis ve tedavi alanlarında son yıllarda büyük gelimeler yaanmıtır.’

Kutluk, dünyada erikinlerden her yıl yaklaık 100 binlik nüfusta 150-300 kiinin kansere yakalandıını, Türkiye’de ise her yıl yaklaık 150 bin kiide bu hastalıın görüldüünün tahmin edildiini vurguladı.

Kutluk, genel olarak Türkiye’deki kanser sıklıı ve tiplerinin dier ülkelerden çok belirgin farklılıkları olmadıını da anlattı:

‘Erikin erkeklerde prostat, kadınlarda meme kanseri en sık görülen kanser türlerindendir.

lkemizde tütün kullanımının çok yüksek düzeylerde olması nedeniyle akcier kanseri hem erkeklerde hem kadınlarda giderek artmaktadır. Mide kanserlerinin ülkemizde biraz daha yüksek olduu da bilinmektedir.

Bölgesel farklılıklar çok iyi bilinmemektedir, bu konuda kanser kayıtları iyiletirilmelidir. Erikinlerde daha sık görülmesine karın çocuklarda da kanser görülebilmektedir.

ocuklarda ise 14 ya altında her 1 milyon çocuktan 130′u kansere yakalanmaktadır. lkemizde her yıl 2 bin 500-3 bin çocuk kansere yakalanmaktadır.’