Yılbaı günlerinde, evin bir köesinde,
minik bir çam aacı bulundurmak ve onu süslemek adetinin kökeninin Almanya
olduu ileri sürülür. Almanların ‘cennet aacı’ adını verdikleri ve Adem ile
Havva’nın gizemli hikayesine dayanarak üzerini elmalarla donattıkları aaç
köknardı.

15. yüzyıldan sonra bu aaçlara sadece meyve deil ekmek, bisküvi gibi
yiyecekler de asılmaya balanmı, Protestanlıın yayılması ile birlikte bunlara
yanan mumlar da eklenmitir. Adet Avrupa’ya yayılırken aynı zamanda göçmenler
tarafından Amerika’ya da taınmıtır.

Aslında aaçların ruhani törenlerde önemli bir sembol olarak yer alması adeti
çok eskilere, Hıristiyanlık öncesi zamanlara, hatta putlara ve doaya
tapınıldıı zamanlardaki Mısır ve in uygarlıklarına kadar uzanır. O devirlerde
doanın yeillii ve aaçlar sonsuz hayatın sembolleriydiler.

Benzer ekilde Kuzey Avrupa ülkelerinde de yine Hıristiyanlıktan çok daha önceki
zamanlarda aaçlar ruhani bakımdan kutsal kabul ediliyorlardı. Kuzey Avrupa’da
kı aylarında sadece bir kaç saat süren gündüzler 21 Aralık’tan itibaren uzamaya
balarlar. Uzun karanlık günlerin bittiinin, gittikçe daha aydınlık günlerin
geleceinin müjdesi olan Aralık ayının bu günleri de törenlerle karılanırdı.

Bu adet Avrupa’da güneye indikçe deierek yayıldı. Romalılar zamanında takvimin
balangıcının, dünyanın yaratıldıı ay olduuna inanılan ve tabiatın
canlanmasının müjdecisi olan Mart ayından Ocak ayına kaydırılması ile kutlanacak
tarihler konusunda kafalar iyice karıtı.

Zamanla Kuzey Avrupa ülkelerinin ‘karanlıın bitii’ ayin ve kutlamaları,
Hıristiyan dünyasınca Hz. İsa’nın doum günü kabul edilerek -ki bu kesin
deildir- Noel kutlamalarına dönütürüldü.

Bu arada aaçlar, özellikle çam aaçları bu kutlamanın simgesi olmaya devam
ettiler. Her ne kadar yılbaı günlerinde bir çam aacının süslenmesi tüm dünyada
adet olduysa da bu günün dini bakımdan bir özellii yoktur. Dünyanın Güne
etrafındaki bir turunu tamamladıı corafi bir konumdur.

Uygarlık ve teknolojinin ilerlemesi ile çam aacı üzerindeki mumların yerlerini
yanıp sönen minik renkli ampuller, elma, ekmek ve bisküvinin yerini rengarenk
süsler aldı. Günümüz insanı aaçlara tapmamasına ramen onların kıymetini daha
iyi biliyor. Bir kaç günlük elence için çam aaçlarını kesmiyor, plastik
taklitlerini kullanıyor.