Bazı suyılanları, kertenkele gibi küçük hayvanları yakalayıp çenelerini bunun baına geçirir ve avlarını yutmaya giriirler. Fakat yılanların çounluu, avlarını, yutmadan önce öldürürler. Bu ii ise zehirlemek veya bomak suretiyle yaparlar. Meselâ, Boa’lar ve Amerika suyılanıgilleri’nden kral yılanları sıçan gibi ufak bir hayvana usulca yaklaırlar. Vücudu halka halka kıvrılmı olan yılan birdenbire vücudunun ön kısmını dorultur ve açık azını büyük bir hızla ileri savurur.

eneleri kapanarak avı sıkıtırırken.  yılan,   halkalarından   birkaçını çırpınan hayvanın vücuduna sarar.Bu halkalar sıçanın etrafında gitgide daralırlar. Talihsiz kemirici solunmaya çalıırsa da, kaburgaları halkalar tarafından mengene gibi sıkıtırıldıından, akcierleri hava çekemez. Böylece kalbinin atıları ile kanının dolaımı durur. Sonuç, sıçan için boulmak suretiyle ölümdür. Yılan, bu sıkıtırma metodu ile avını en kısa ve temiz bir ekilde öldürmü olur. Fakat daha tesirli öldürme metotları da vardır,
Zehirli yılanlar avlarını bomazlar. Onları, kafalarındaki bezlerden gelen öldürücü bir maddenin aılanması suretiyle öldürürler. Engerekgiller ve akrabaları bu teknikte çok ileridirler.

st çenenin önünde bulunan zehir dileri doktorların kullandıı enjeksiyon inelerine çok benzer, u farkla ki düz olacaına eridir. Engerek yılanı kafasını yıldırım hızıyle ileri savurur. Zehir dileri avın etine saplanır saplanmaz, bezi çeviren kaslar sıkıırlar. Zehir bu suretle küçük bir kanal yoluyle zehir diine, oradan da kurbanın vücuduna geçer. Vakaların çounda, sokulan hayvan birkaç dakikanın, hatta birkaç saniyenin içinde ölür.
Zehirli yılanların, zehir dilerini, ön planda yiyecek elde etmede kullandıklarını belirtelim. Aynı zehir dileri gerektii zaman savunma silâhı görevi de görür. zellikle tüküren kobraların zehir dileri savunma amacına uygun ekilde deimeye   uramıtır.