Alman astronomlar, yeni yıldızların sadece galaksilerin merkezinde domadıklarını ve bilim adamlarının imdiye dek düündüklerinden çok daha fazla olduklarını tespit ettiler.

Bonn niversitesi’nden gök bilimciler, genç yıldızları gözlemlemeye yarayan H-alfa ıınlarının younluunun çok sayıda yeni yıldızın varlıına iaret ettiini belirterek, yeni domu yıldızların sayısının imdiye dek astrofizikçilerin kefettiklerinden çok daha fazla olduunu kaydettiler.

Jan Pflamm-Altenburg ve Pavel Kroupa Nature dergisinde yayınladıkları aratırmalarında, her bir dev kütleli yıldız için 230 daha küçük yıldızın doduunu hesapladıklarını belirtirken, bu hesaplarını galaksilerin youn yıldız kümelerinin bulunduu merkez bölgeleri temelinde yaptıklarına iaret ettiler.

İki bilim adamı, aratırmalarına göre, galaksilerin merkezden uzak kısımlarının da büyük miktarlarda yeni domu yıldızları barındırdıını belirterek, önceden inanılanın tersine galaksilerin merkezden uzak bölümlerinde bir dev kütleli yıldıza karılık bin civarında küçük yıldız bulunduunu hesapladıklarını kaydetti.
Kaynak:bilimhaber.blogcu.com