Liger ve Tigon Nedir
Hepimiz belgesellerden aslanlar ve kaplanlar hakkında çokça bilgi edinmiizdir mutlaka. Aslanlar ve kaplanların dünyanın hangi bölgelerinde, hangi iklim artlarında yaadıklarını,  beslenme ve avlanma ekillerini, doum ve ölüm ekillerini ve nedenlerini az çok biliyoruz. imdi de sıra geldi Liger ve Tigonu örenmeye;

Liger ve Tigon, kısaca aslan ile kaplanın birleiminden meydana gelen bir canlıdır. Aslan ingilizcede LİON, kaplan ise TİGER olarak geçer. Eer erkek aslanla, dii kaplanın birleiminden meydana gelirse, canlı ON+TİGER=LİGER olarak isimlendirilir. Erken kaplanla, dii aslanın birleiminden meydana gelirse TİGER+LİON=TİGON olarak isimlendirilir.

Liger ve Tigonların, bilinmeyen birçok özellikleri vardır. Bunlardan bazıları:

Birincisi bu melez hayvanlar doada doal olaraka meydana gelemezler, çünkü aslanla kaplanın doal yaam alanları farklıdır. Kaplanlar Asya kıtasında, aslanlar ise Afrika kıtasında yaarlar. Bu yüzden doal olarak bir araya gelmeleri ve üremeleri imkansızdır. Liger ve Tigonlara genellikle sirklerde rastlanılır. Sirklerde insanları elendirmek için bulundurulan aslanlarla, kaplanları bir araya gelmesi sonucu çiftleen bu canlılardan Liger ve Tigonlar domutur. Bu olay böyle olmakla beraber, Ligerlerin ilk örneklerine ilk defa 1824te özel bir hayvanat bahçesinde rastlanılmıtır. İlk Tigon ise 1978 senesinde bir doal koruma parkında dünyaya geldi.
Liger ve Tigonların çok önemli bir özellii de üreme özelliklerine sahip olularıdır. Normalde melez hayvanların neredeyse tamamı kısır olur, yani üreme özelliklerinden yoksundurlar. rnein buna eek ve atın birleimi olan katırları örnek verebiliriz. Katırların üreme özellikleri olmamasına karın, Liger ve Tigonlar son derece üreme özelliklerine sahiptirler.
Liger ve Tigonlar, hayat boyu büyümeye devam ederler. Birçok canlı hayatlarının belli bir zaman dilimine kadar geliir, sonrada bu geliimlari durur. Yalnız Liger ve Tigonlar böyle deildir. lümlerine kadar büyümeye ve gelimeye devam ederler.
Liger ve Tigonlar, devasa boyutlara sahiptirler: Normal bir aslan 175-250 kg, normal bir kaplan ise 200-300 kg aralıında bir aırlıa sahiptir. Ama Liger ve Tigonlar ortalama 600-750 kilo civarlarında, hatta bazıları 1 tonun üzerine bile çıkabilmektedir. Bilindii gibi bir aslanla, kaplan iki ayaının üzerine kalktıında boyu yaklaık olarak 2,5 metre civarindadır. Ama Liger ve Tigonlar, yaklaık olarak 4,7 5 metre civarındadır ve bu özellikleri ile karada yaayan en büyük etçil hayvanlardır. Bu özelliklerine karın, tigonlar, ligerlere göre biraz daha ufak kalmaktadırlar.
Liger ve Tigonlar çene kuvvetleri bakımındanda inanılmaz bir özellie sahiptirler. ok ama çok kuvvetli çenelere ve çene basıncına sahip olan bu canlıların çene basınçları, bütün büyük etçillerin çene kuvvetlerinin toplamından daha fazladır. Yani: Liger=aslan+kaplan+çakal+timsah+köpekbalıı+kurt olarak saptanmıtır.
Liger ve Tigonlar dı özelliklerini hem anneden hem babadan alırlar. Dıarıdan bakıldıında kafaları aslana benzer. Vücutlarının arka bölümlerinde kaplanın çizgilerini görebilirsiniz. Renkleri genelde aslanınki gibi turuncu-sarıdır. Beyaz kalandan doan ligerlerin rengi daha altınımsı sarıdır.
Liger ve Tigonların bu çok ilginç özellikleri insanların çok ilgisini toplayınca, çeitli giriimlerle dier kedigillerinde melezleri üretilmeye çalııldı. rnein, İtalyada rabet gören leopar ve aslan melezi LEAPONlar, Chicagoda bulunan Jaguar ve leopar melezi JAGULEPler, kaplan ve leopar melezi TİGARDlar, aslan ve leopar melezi LİPARDlar takip etmitir. Almanyanın Hamburg ehrinde puma ve leopar melezi PUMAPARD üretilebilmitir.
Kaynak:www.uzmanportal.com