xml

XML (Extensible Markup Language) Geniletilebilir İaretleme Dili (XML) WEB deki yapılandırılmı döküman ve bilgilerin evrensel bir dilidir.

HTML dilinden farklı olarak XML, kullanıcıya kendi anahtarlarını ve kendi yapısını oluturmasına izin verir. Bu yönüyle daha esnek ve daha okunabilir olan XML, HTML dili yerine oluturulmu bir dil olmayıp, HTML ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıtır. XML, HTML ile birlikte kullanılarak Web Sayfalarının yeteneklerini;

Sanal olarak herhangi bir belge türünü teslim etme,

Bilgiyi baka yöntemlerle sıralama, süzme, yeniden düzenleme, bulma ve deitirme,

Bilgiyi çok iyi yapılandırarak sunma yönünde artırmaktadır.

XMLin Yapısı:

Adres bilgileri, Konfigürasyon parametreleri, teknik çizim, Hesap izelgesi (Spreadsheet) gibi öeler içeren dosyaların yazılımında kullanılır. XML bir programlama dili deildir. Bu bakımdan bir bilgisayar programcısı olmak gerekmez. XML geniletilebilir; kullandıınız platformdan baımsızdır ve evrenselletirilebildii gibi, yerelletirilebilme özelliine de sahiptir.

Hesap izelgesi (Spreadsheet), adres defteri, ve dier yapılandırılmı bilgi üreten programlar bu verileri diskte ikilik sistemde ya da yazı olarak tutarlar. Bu dosyaları diskte yazı olarak tutmanın avantajı, o dosyayı açmak için oluturulmu olduu programda açılmasının gerekli olmamasıdır. Bu yazı dosyaları kiinin istedii bir yazı ileme programında açılıp düzenlenebilir. XML, HTML gibi bir yazıdır. Bu özelliiyle gelitiriciler (developers) XML dosyalarını kolayca yazabilir, dil hatalarını daha kolay bulabilirler ve herhangi bir yazı editöründe düzenlenebilir.

XML, HTML gibi anahtarlar ve öznitelikler kullanır. HTML de yazılan anahtarlar ve öznitelikler gözatıcıda belirli bir ekilde gösterilir. Ancak XML de anahtarlar ve özniteliklerin nasıl tanınacaı ve nasıl gösterilecei yazar tarafında belirtilir. rnein; anahtarı HTML de eik yazıyı (italic) belirtirken, XML de yazının içeriine göre i, iletiim, istek gibi birey olabilir. Buna karın XML, HTMLden farklı olarak yazım konusunda daha katı kurallar içerir. Yanlı bir anahtar, tırnak içine alınmamı bir öznitelik XML dosyasının tamamen kullanılmaz duruma gelmesi için yeterlidir.

XMLin Tarihçesi:

XMLin gelimesi 1996 da baladı ve World Wide Web Consortium tarafından 1998 de tavsiye edilmitir. Bu tarihlere bakarak XML in daha gelimeme bir dil olduu düünülebilir, ancak XML den önce SGML (Structured Generalized Markup Language) vardı. 1980 lerden önce gelitirildi ve 1986 da ISO standartlarına girdi. HTML in gelitirilmesi de 1990 da baladı. XML in yapımcıları SGML in en güçlü bölümlerini aldı ve HTML in deneyimleriyle birletirerek SGML kadar güçlü bir iaretleme dili olan XMLi yarattılar.