Gözle görülmeyen, doru çizgi halinde yayılan, mıknatısın etkisi altında kalmayan ıınlara verilen ad. nlü Alman fizikçilerinden Roentgen tarafından 1896 yılında Geissler tüpleri ile yapılan bir deney sırasında bulunmutur. Roentgen, bu tüplerle deney yaptıı sırada, masada bulunan bir billurun flüerörans hale geldiini görmütür. Deneylerini ilerletmi, aynı olayın, tüple billur arasına siyah bir kâıt konması halinde de devam ettiini görmütür. Roentgen X ıınları adını verdii bu ıınların, katot ıınlarının cama çarpması ile meydana geldiini ve cam yerine bir maden kullanılması halinde daha iyi sonuç alındıını görmütür.

zellikle tıpta kullanılması ile büyük faydalar salayan X ıınları ile kemiklerin ve iç organların filmlerini çekmek imkânı salanmı, böylece, tıpta geni ölçüde ilerlemeler olmutur.

X ‘ Iınlarının Bulunuu ve Tarihçesi

Günümüz görüntüleme yöntemlerinin temelini oluturan ve tıp biliminde yeni bir ça açan X-ıınları. 1895 yılında Alman Fizik Profesörü Wilhelm Conrad Röntgen tarafından kefedilmitir. W. C. Röntgen 1845 yılında Almanya’nın Köln ehri yakınlarındaki Remscheid’te domutur. Yirmi yaında Zürih’teki Eldgenösische Teknik Yüksek Okulu’na kabul edilmi, burada termodinamiin babası sayılan Clausius ve Prof. Kundt’un fizik derslerine katılmıtır. 1868 yılında bu okuldan Makine Mühendislii diploması alan Röntgen, 1874′te Strasbourg Kalser Wllhelm niversitesi’ne geçerek Doçent, 1879′da ise Glessen Hessian niversitesi’ne atanarak Fizik Profesörü olmutur. 1888 yılında Würzburg niversitesi’ne geçen Röntgen, X-ıınlarını 8 Kasım 1895′te bu niversitede çalıırken bulmutur. 0 tarihte Röntgen; bir Crooks tüpünü İndüksiyon bobinine balayarak, tüpten yüksek gerilimli elektrik akımı geçirdiinde, tüpten oldukça uzakta durmakta olan cam bir kavanoz içindeki baryumlu platinsiyanür kristallerinde bir takım pırıltıların olutuunu gözlemi; bu tür pırıltılara neden olan ıınlara, o ana kadar bilinmemesinden dolayı “X-ıınları” adını vermitir. Tüpten yüksek gerilimli akım geçirildiinde karısındaki ekranda parıldamalar oluturan ıınların deiik cisimleri, farklı derecelerde geçebildii, kurun plaklar tarafından ise tutulduunu gözleyen Röntgen, eliyle tuttuu kurun levhaların ekrandaki gölgesini incelerken kendi parmak kemiklerinin gölgelerini de fark etti. Bu olay üzerine, içinde fotoraf plaı bulunan bir kasetin üzerine karsının elini yerletirerek parmak kemiklerinin ve yüzüünün görüntüsünü elde etmitir. Röntgen, tespitlerini ve bu yöntemle elde ettii görüntüleri ilk olarak 28 Aralık 1895′te Würtzburg Fiziksel Tıp Demei’nde sunmu, bu bulula birlikte aynı yıl içinde günümüzdekilerle kıyaslanamayacak ölçüde basit ilk röntgen cihazları imal edilmeye balanmıtır.

1901 yılında ilk kez verilmeye balanan Nobel Fizik dülüne de layık görülen W. C. Röntgen 1923 yılında 78 yaındayken ölmütür.

Röntgen’ln X-ıınlarını kefi, bilim çevresinde çok büyük yankılar uyandırırken yeni gelimelere de önderlik etmitir.

Bu bulutan çok kısa bir zaman sonra H. Antonie Becquerel X-ıınları üzerinde çalıırken uranyumun radyoaktifliini; Curie’ler ise radyum elementini kefederek “Radyoloji” adında yeni bir bilimin douunu gerçekletirmilerdir.