1.VİZE NEDİR

Vize, bir devletin ülkesine seyahat edecek bir yabancının pasaportuna koyduu ve bu yabancının ülkesine girebileceini gösteren bir kayıttır.

2.VİZE NEREDEN ALINIR

Vizeler, seyahat edilecek ülkenin ;

* Büyükelçiliinin Konsolosluk Bölümünden;
* Bakonsolosluundan veya
* Konsolosluundan
alınır.

3.VİZE ALIRKEN, HANGİ BELGELER İSTENİR

Vize bavurusunda istenilen belgeler ülkeden ülkeye, seyahat amacına veya bavuranın pasaportunun tütüne (diplomatik, hizmet, hususi, umuma mahsus pasaport veya seyahat belgesi) ve hatta zamandan zamana büyük deiiklikler gösterebilmektedir. İlgili temsilcilikten bilgi alınması gerekmektedir.

4.VİZE BAVURULARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR

* Bir vize bavurusunda genel kural bavurunun ahsen yapılmasıdır.
* Pasaportun yıpranmamı olması gerekir. Yıpranmı pasaporta vize alsanız dahi sınırdan geri çevrilmeniz mümkündür. Pasaportunuzu yenilemenizde yarar vardır. (Pasaport bavurusuna ilikin ayrıntılı bilgi için: www.egm.gov.tr adresindeki internet sitesine bakınız.)
* Pasaportunuzun geçerlilik süresinin bavuru tarihinden itibaren en az bir yıl olmasına özen göstermelisiniz. Bu hususu vize talep edeceiniz ülkenin temsilciliinden teyit ettirmenizde yarar vardır.
* Mülakat sırasında, yetkilinin sorularına doru yanıtlar vermeniz önemlidir.
* Bavurunuzu eksiksiz belgelerle yapınız. Tahrif edilmi veya sahte belgelerle bavuruda bulunmak yasalara göre suçtur.
* Bavurunuzun reddedilebileceini önceden kabul ediniz.
* Mülakat sırasında, yetkilinin, hakkınızda olumlu izlenim edinmesi, bavurunuzun kabul edilme ansını arttırır.
* Seyahatinizi gerçekletirebilecek ekonomik olanaklara sahip olduunuzu belgelemeniz beklenir.
* Mülakatın amacı; seyahat edeceiniz ülkenin makamlarının bu ülkeye seyahat edecek yabancılar için belirledii koulları taıyıp taımadıınızı anlamaktır.
* İsiz iseniz, veya kendinizin ve bakmakla yükümlü olduunuz kiilerin geçimlerini salayabilecek düzenli ve yeterli bir gelir düzeyine sahip deil iseniz, potansiyel bir göçmen olarak kabul edileceinizden, vize alma ansınız oldukça düüktür. Bu durumda iseniz, vize bavurusunda bulunmamanız uygun olacaktır. Zira, bazı ülkeler bir ülkeden (örnein; Türkiyeden) yapılan vize bavurularındaki ret oranını (rnein % 3ün üzerinde) göz önünde bulundurarak, bu ülkeyi göç açısından riskli ülkeler arasında kabul etmekte ve sözkonusu ülkeye yönelik vize koullarını daha sıkı kurallara balamakta veya, aksi halde, bu koulları hafifletmekte ve bir sonraki aamada da vize zorunluluunu kaldırmaktadır. Reddedileceini bildiiniz bir talepte bulunmaktan kaçınmanız zaman ve para tasarruf etmenizi de salayabilir.
* Bazı ülkeler vize harcının yanında, yüksek sayılabilecek meblalarda bavuru veya ilem harcı almaktadırlar. rnein; ABD temsilciliklerine yapacaınız reddedilmi her bavurunuz size 116 dolara mal olmaktadır. İlk bavurunuzda vize alırsanız vizenizin maliyeti 118 dolar olacaktır. (Bakınız: http://ankara.usembassy.gov) Bu koullar ülkeden ülkeye deimektedir. İlgili temsilcilikten bilgi almanızda yarar vardır.

5.BİR LKENİN HANGİ TEMSİLCİLİİNDEN VİZE ALABİLİRİM

Uluslararası kural; vize bavurunuzu daimi ikametinizin olduu yerden yapmanızdır. rnein; Almanyada daimi ikametiniz var ve Malezyaya seyahat edecek iseniz, vize bavurunuzu bu ülkedeki Malezya temsilciliine yapabilirsiniz. Ukraynada oturma ve çalıma iznine sahipseniz, İsviçredeki ABD temsilcilii vize bavurunuzu daimi ikametinizin olduu yerdeki (Ukrayna) ABD temsilciliine yapmanızı telkin edecektir.

Bir ülkenin Türkiyede birden çok Bakonsolosluk ve Konsolosluu var ise, vize bavurunuzu ikametinizin bulunduu yere yakın olan temsilcilie yapmanız gerekir. Bu hususu da ilgili temsilcilikten önceden örenmenizde yarar vardır.

6.KİMLERE VİZE VERİLMEZ

Bir ülkeye hangi yabancının girebileceine karar vermek, uluslararası hukuka göre, o devletin egemenlik yetkilerindendir. Bu husus, tartıılmaz temel bir kuraldır. Devletler ülkelerine hangi yabancıların girebileceini kendi ulusal çıkarlarına göre belirlerler. Her devletin ülkesine girmeleri yasaklı/sakıncalı yabancılar listesi vardır. Ayrıca, yasaklılar listesinde bulunmayan bir yabancıya, ekonomik olarak yük olabilecei, kamu düzenini bozabilecei ve kamu salıına risk oluturabilecei gerekçeleriyle vize verilmemesi mümkündür.

7. BİR LKENİN VİZE BAVURUMU REDDETMEYE HAKKI VAR MIDIR

Uluslararası hukukta Devletlerin ulusal egemenlik yetkileri esastır. Bu egemenliklerini sınırları içerisinde çıkardıkları yasalar ile diledikleri gibi kullanırlar. Ulusal egemenlik yetkileri arasında ülkelerine hangi yabancıların hangi koullarla girebileceklerini belirlemek de vardır. Vize bu amaca hizmet etmektedir. Devletin bu yetkisi uluslararası hukuk bakımından tartıılmazdır. Devletler egemenlik yetkilerini kendi iradeleriyle sınırlayabilirler.

8.BAVURUM REDDEDİLİRSE, NASIL İTİRAZ EDEBİLİRİM

Vize bavurunuzun reddi halinde, itiraz için yargı yolunun açık olduu ülkeler sayıca fazla deildir. Ayrıca, genelde uzun zaman alan mahkeme süreci sonunda mahkemenin devlet aleyhine sonuçlanma olasılıı çok zayıftır. Dier önemli bir husus, bir devletin yasaları yargı yolunu vize müracaatçısının itirazı için açık tutuyorsa, bu davaya o devletin mahkemeleri bakacaktır. Dolayısıyla, o ülkenin bir avukatını tutmanız gerekmektedir.

9.VİZE BAVURUM REDDEDİLİRSE, TEKRAR BAVURABİLİR MİYİM

Genelde ilgili ülkeler bavuru sayısına sınırlama koymamaktadırlar. Ancak, ilk bavuru koullarınızda (ekonomik durumunuzun iyilemesi, seyahat nedeninizin farklı olması gibi) bir deiiklik yok ise, ikinci bavuru para ve zaman kaybına yol açabilecektir. Zira Batılı ülkeler bata olmak üzere, bazı ülkeler vize harcı ve vize ilem harcı adı altında tahsil ettikleri meblaları vize talebi reddedilse dahi iade etmemektedirler.

10.PASAPORTUMA VİZE BAVURUSUNDA BULUNDUUM TEMSİLCİLİK KAE VURDU. BUNUN ANLAMI NEDİR

Temsilciliklerin kae vurmaları giderek yaygınlaan bir uygulamadır. Bu tür kaelerde çounlukla, temsilciliin bulunduu kentin adı veya kısaltması ile bir tarih (bavurunun ilem gördüü tarihtir) bulunur. Pasaportunuzdaki böyle bir kayıt tekrar bavuruda bulunmanıza engel deildir. Bu kayıt dier temsilciliklere yapacaınız bavurularınızın reddedilecei anlamına gelmez. Ancak, sözkonusu kae bir Schengen ülkesi tarafından pasaportunuza vurulmusa, dier bir Schengen ülkesinin vize bavurunuzu daha titiz bir ekilde incelemesi olasıdır.

11.PASAPORTUMDAKİ KAE İNSAN HAKLARININ İNENMESİ DEMEK DEİL MİDİR

Seyahat özgürlüü temel insan haklarındandır. Ancak, devletlerin ülkelerine hangi yabancıların gireceklerine karar verme yetkileri tam ve tartıılmaz bir uluslararası hukuk ilkesidir. Unutulmaması gereken husus, vize uygulaması tanımı itibariyle seyahat özgürlüüne yönelik balıbaına bir sınırlamadır. Sizin, bir ülkeye girememeniz, seyahat özgürlüünüzün sınırlanması gibi görünse de, devletlerin de sizin ülkelerine girip giremeyeceinize karar verme hakkı vardır. Sözkonusu kae ise, esasen, temsilciliin yapılan ilemi izlemesine yardımcı olmaktadır. Bir pasaport, hamilinin bir ülkeye seyahat edebileceine ilikin hamilinin lehine kayıtlar içerebilecei gibi, aleyhine kayıtlar da içerebilir.

12. VİZE İHLALİ NEDİR

Vize ihlali, aldıınız vizenin üzerinde belirtilen süreden daha fazla vizeyi veren ülkede kalmanız veya vizeyi verili amacı dıında kullanmanızdır. rnein; bir örenci vizesi ile çalımak veya, turist vizesi ile örenim görmek vize ihlalidir.

13.VİZE İHLALİ YAPARSAM, SONULARI NE OLUR

Ziyaret ettiiniz ülkeden sınır dıı edilirsiniz. Hakkınızda ülkeye sürekli veya geçici giri yasaı konulabilir ve/veya para cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz.

14. SCHENGEN VİZESİ NEDİR

1995te yürürlüe giren Schengen Sözlemesi ile bu Sözlemeye taraf ülkeler aralarındaki sınırlardaki (iç sınır denilmektedir) kontrollerini kaldırmılardır. Böylece, oluturulan Schengen bölgesinde dı sınır kontrollerinde ortak uygulama ve kurallar hayata geçirilmitir. Bu ibirlii vize, polis ve yargı alanlarındaki ibirliini kapsamaktadır. Schengene üye ülkeler unlardır: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan. Ayrıca, ABye üye olmayan İzlanda ve Norveç de Schengen ülkeleri ile özel bir anlama imzalayarak, aynı uygulamaları benimsemilerdir. Bir yabancı Schengen bölgesine üye ülkelerden birinin vizesi ile girdiinde dierine serbestçe seyahat edebilir. Ancak, seyahatin süresi vizenin üzerinde kayıtlı süre ile sınırlıdır. AB Komisyonu Schengen uygulamalarına ilikin önerilerde bulunmakla sorumludur. Schengen ülkeleri ortak SIS veya Schengen Information System adı verilen bir veri tabanından yararlanırlar. Bu veri bankasında, Schengen ülkelerine girmesi gereken kiilerle ilgili bilgiler bata olmak üzere çeitli bilgiler yer alır ve üye ülkelerin yetkili makamlarının kullanımına açıktır.

Vize konusunda önemle dikkate alınması gereken hususlar:

* Vize bavurunuzu olabildiince erken bir tarihte (örnein, bir ay öncesinden) yapınız!
* alıma ve örenim amaçlı vizelerin alınması ülkeden ülkeye deimekle beraber, 2-3 ay veya daha uzun bir zaman sürebilir !
* Vize bavurunuzda pasaportunuzun geçerlilik süresinin bavurduunuz tarihten ileriye doru en az bir yıl olmasına özen gösteriniz! (Bazı ülkelerin pasaportlarda aradıı asgari geçerlilik süresini görmek için tıklayınız.)
* Yıpranmı pasaportla yapacaınız vize bavurunuz kabul edilse ve vizenizi alsanız dahi, sınırdan geri çevrilmeniz mümkündür!
* Vize bavurunuz reddedilebilir. Red nedenini açıklama zorunluluu bulunmamakla beraber, bazı ülkeler yazılı ve/veya sözlü açıklama yapmaktadır!

Kaynak:www.uzmanportal.com