Dünya klasiklerinden olan sefiller romanının özeti ve ayrıca yazarı Victor Hugo nun hayatı ve eserlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Hayata ahlak ve fazilet sahibi iyiliksever bir insan olarak yeniden balayan Valjean, Fransanın kuzeyinde ucuz mücevher imalatçılıı yaparak yaamaktadır imdi; geçmiini gizlemi, zenginlemi ve herkesin sevgisini kazanıp kasabanın belediye bakanı olmutur. Valjeanın gizledii geçmiten üphelenen detektif Javert, aratırmaya koyulur ve D kasabasındaki hırsızlık olayına kadar ulaır. Oysa, isim benzerliinden, bir bakası Jan Valjeanın yerine tutuklanmı, mesele kapanmıtır. Ne var ki Valjeanın ahlakı, kendi yerine bir bakasının hapsedilmesine izin vermez. Teslim olur ve yeniden küree gönderilir.

Aradan bir kaç yıl geçtikten sonra bir kez daha kaçmayı baaran Valjean, teslim olmadan önce sakladıı namusuyla kazanılmı- paralarını alır, Fantiananın kızı Cosettei bulur ve bir manastırda bahçıvan olarak çalımaya balar. Evlat edindii Cosette ise rahibe okuluna gitmektedir. Müfetti Javertten kurtulmu gibidir Jan Valjean. Bu sakin hayat, Cosettein genç ve güzel bir genç kız olmasıyla deiir. Babası Napolyon ordusunda subaylık yapmı bir delikanlı; Mariusa aık olmutur Colette. Zengin dedesi tarafından büyütülen Marius, 1832de isyan eden sosyalistlerin safındadır. Her zaman haklıdan yana olan Jan Valjean da öyle. Paris kanla yıkanırken, Javert ile Jan Valjean karı karıya gelirler. Valjean Javertin hayatını baılar. Ancak bu yüce gönüllük karısında bütün inandıı deerleri yıkılan Javert, intihar eder. İsyancıların durumu da pek parlak deildir. Marius aır yaralanır ve Valjean tarafından kurtarılır. Cosettein bu genci sevdiini anlayan Valjean, onun eski bir kürek mahkumunun kızı olarak bilinmesini istemez ve ortadan kaybolur. Oysa Marius, hayatını kurtaran kiinin Valjean olduunu örenmitir. İki genç, son anlarını yaayan Valjeana koarlar.

Jan Valjan ekmek çaldıı için be yıl kürek cezası ile cezalandırılır. Birkaç kere kaçmaya kalkıtıı için cezası aırlatırılır ve 19 yıl hapiste kalır. ok güçlü bir insan olan Jan Valjan, hapiste iyi duygularını kaybetmi gibidir. Hapisten çıktıktan sonra, mahkum olduunu gösteren belge yüzünden herkes ona kötü davranır. Rahip onu evine alır. O ise evden gümü takımları çalar. Fakat yakalanır. Rahip ikayetçi olmaz ve ona iki de gümü amdan hediye ederek onlardan elde edecei parayı namuslu adam olma yolunda harcamasını ister. Bu olay Jan Valjan için bir dönüm noktasıdır. Madlen adıyla i hayatına atılır, zengin olur. Fanten adında dümü fakat ruhça temiz bir kadına ve kızına yardım eder.

Polis müfettii Javer, birden ortaya çıkan ve kısa zamanda zengin olan herkesin Baba dedii Madlenin kim olduunu merak eder ve Madlen Babanın aslında Jan Valjan olduunu anlar ve Jan Vanjanı ihbar eder. Ancak ihbarın yanlı olduu ve Jan Valjan adında birinin hapiste bulunduu mahkemece tespit edilir. Bunu örenen Madlen Baba (Jan Valjan) teslim olur ve hapiste Jan Valjan sanılan mahkumun kurtulmasını salar. Hapiste bir gece kaldıktan sonra kaçarak bir limandan denize atlar ve herkes onun öldüünü sanır. Fakat müfetti Javer öyle düünmez. Jan Valjan, Fantene verdii sözü tutmak üzere Fantenin kızı Kozeti bulur ve onu büyütür.

Müfetti Javer onları takip etmektedir. Takip edildiini anlayan Jan Valjan kaçarak, Kozeti yatılı olarak bir kiliseye verir ve kendiside o kilisenin bahçıvan yardımcısı olur. Bay Jilnorman adlı birisi torunu Maryüsü büyütmektedir. Maryüs avukat olmak için çalııyor ve dedesinin yanında kalıyordu. Ancak bir tartıma sonucunda Maryüs dedesinin evini terk ederek bir süre Sen-Jak otelinde kalır. Maryüs, borçlanmamak için otelden ayrılarak arkadaı Kurfeyrakın odasına taınır ve eitimini tamamlayarak avukat olur. Bir gün Maryüs Lüksemburg parkında dolaırken Kozeti görür ve ona ilk bakıta aık olur ve onu her gün görebilmek için bu parka gelir. Maryüs ile Kozet arasındaki ilikiyi fark eden Jan Valjan bu ilikiyi istememektedir ve oturdukları evden taınırlar. Fakat Maryüs onları yine bulur ve Maryüs ile Kozet gizli gizli buluurlar.

Bazı kiiler Krala karı ayaklanırlar. Bunların içinde Maryüs de vardır. Daha sonra olaylar arasında Müfetti Javer devrimcilerin tutsaı olur. Devrimcilerin arasına katılan Jan Valjan, Müfetti Javeri kurtarır. Jan Valjan, bir çatıma sırasında yaralanan Maryüsü kurtarır. Ancak Müfetti Javer ikisini de yakalar. Müfetti Javer kendisini devrimcilerin elinden kurtaran Jan Valjan ve Maryüsü serbest bırakır ancak görevini yerine getiremedii için intihar eder. Maryüs iyileir ve Kozet ile evlenir. Zaman içerisinde iyice yalanan Jan Valjan da ölür.

Ana Fikir

Yazar, bize bir insanın hapisten çıktıktan sonra insanlara kendini kabullendirmek için çektii güçlükleri ve insanların onu dılamalarını anlatmı. Ayrıca insanlıın, yoksulluk sorunuyla gelen sefilliine de deiniyor.

ahıslar ve Olaylar

JAN VALJEAN: Ekmek çaldıı için hapse giren, 19 yıl sonra hapisten çıkan ve herkese karı iyilikler yapmaya balayan adam.

COSETTE: Fantiananın kızıdır. Jan Valjean tarafından evlat edinip Mariusla evlenen kız.

MARİUS: Cumhuriyeti savunan bir babanın oludur fakat babasını tanımaz. Ayrıca Cosettele evlenir.

JAVERT: Mesleine aırı balı olan ve Jan Valjeanı yakalayan polistir.

Yazar Hakkında Bilgi

Büyük Fransız air ve yazarı Victor Hugo, Fransa tarihinin en çalkantılı günlerinde, 1802de geldi dünyaya. Babası, Napolyon ordusunda generaldi imparatorun parlak döneminde önemli görevlerde bulundu, bir çok dı ülkeye seyahat etti ve Madritte valilik yaptı. Anne ve babası arasındaki bitmek bilmeyen geçimsizlikler, yinelenen ayrılıklar nedeniyle, Hugo genellikle annesinden uzak kaldı ve babası ile yaadı. İlkokula da İspanyada baladı. Ancak, İspanyol aristokratlarının çocuklarını kabul eden bu okulda, sonradan soyluluk unvanı almı bir burjuva generalin olu olması, alay konusu edilerek dılanmasına yol açtı. Yazarların ürünleri ile yaam öyküleri arasında iliki kurmak eilimindeki aratırmacılar, İspanyol okulunda geçen günlerin, Hugonun aristokrasiye bir yandan hayranlık duyup bir yandan da nefret etmesi gibi gerilimli bir duyguya kapılarak liberal-demokratik ilkeleri seçmesinde büyük rol oynadıını iddia etmilerdir..

Napolyonun imparatorluktan dümesi ile birlikte Hugo ailesi için zor günler baladı. Babası Parise döndü. Maddi sıkıntılar ve toplumsal çalkantılar içerisinde, eitimini düzgün bir biçimde sürdüremedi Hugo, ama kendi kendine okumayı sürdürdü, hatta ilk iirlerini yazması da bu yıllara denk düer. Annesinin ölümüyle sefaletin eiine gelen Hugoyu bu güç durumdan kurtaran yirmili yalarda yayınlanan -kraliyet yanlısı- iirleri oldu; XVIII.Lois tarafından aylıa balandı, Chateaubriandın ilgisini çekti ve romantik akımı benimsemesinden sonra parlak bir kariyerin kapısını araladı.

1827de Cromwell ve 1830da Hernani oyunları, -tıpkı Namık Kemalin Vatan Yahut Silistresinin Osmanlıda yarattıı- isyana benzer bir heyecan uyandırdı Pariste.

Hugonun ilk romanı ise Notre Dameın Kamburudur(1831). Bugün okunduunda, yazarın en yüzeysel ürünü olarak deerlendirebileceimiz bu romanın nispi baarısızlıı, Hugonun maddi nedenlerle yayınevinin ısrarına boyun eerek metnini çok kısa bir sürede tamamlamak zorunda kalmasındandır. Yine de, Hugonun yükselen ünü, bu kitabının da sevilerek okunmasını salamıtır Fransada.

1831-1941 arasında çok sayıda iir, piyes ve roman yazdı Hugo, 1841de Fransız Akademisine seçildi. 1848 ihtilalinden sonra Cumhuriyetçi saflara geçti ve Cumhurbakanlıı için aday bile oldu. Kendisi seçilemedi, ama seçilen Louis Napolyonu destekledi. Ancak bu Napolyon da imparatorluunu ilan edince, Hugo 1851de Fransa topraklarını terk ederek yirmi yıl sürecek gönüllü bir sürgünü geçirecei- Channel Adalarına yerleti. Burada yazdıı Sefiller(1861), onun en çok tanınan ve sevilen eseridir. İmparatorluk dönemi sona erip çüncü Cumhuriyet kurulunca, Victor Hugo, Parise bir kahraman olarak döndü. Millet meclisine seçildi, ama politikadan çok edebiyatla ilgilenmeyi tercih etti. 1855de öldüünde, büyük bir törenle Pantheona gömüldü.

19.yy Parisinden insan manzaraları; Sefiller romanı, roman kahramanları; kürek mahkumu Jan Valjean ve polis müfettii Javert arasında sürüp giden bir kovalamacanın hikayesi üzerine kuruludur.
Kaynak:www.uzmanportal.com