Kadıköyifa Ataehir Hastanesi Varis Merkezi ve Damar Cerrahisi Direktörü Op. Dr. Mustafa Kemal alık, geçmii çok eskilere dayanan, ilk kez M..1550 yıllarında Ebers papirüslerinde rastalanan varis ve güncel tedavi ekilleri hakkında bilgi veriyor.

Türkiye’de 10 milyon kiinin varisi var!

Toplumda ya gruplarına göre %5 – % 55 sıklıkta görülen varisin, Türkiye’de etkiledii düünülen kii sayısı yaklaık 10 milyondur. Bu varisli toplum kesiminin bir çou ya farkında olmadıkları için veya çözümünün olmadıı kanaatinde olduklarından tedavi arayıı içinde deillerdir. En azından kozmetik/psikolojik veya dier uçta arı, ime, gece krampları, yorgunluk, yanma-kaıntı, ciltte renk deiiklii, kanama, tromboflebit, bacakta ülserler gibi yaam kalitesini etkileyen yakınmalarla gündelik yaamlarını sürdürmeye çalıırlar. Toplumda sadece yalı hanımlarda görülür düüncesinin yanlı olduu, ergenlik çaında balayabilen ve erkeklerde de olmak üzere her ya gurubunda ve cinsiyette rastlanıyor olmasının bilinmesi tedavide geç kalınmaması açısından çok önemlidir.

Varisde Tanı Yöntemleri:

1.Varis hastalarında hastanın özgeçmii, geçirdii hastalıklar, ailesinde varisin mevcudiyeti, yakınmaları ve muayene bulguları tanıda oldukça önemli yer tutar. Muayene sırasında yapılacak Trendelenburg ve Perthes Testleri varisleen damar sisteminin temel bölgelerini belirler.

2.Muayene sonrası yapılan el dopleri (continuous wave) tetkiki ve Renkli Dopler Ultrasonografi ile her hastaya özgün Varis Haritasının çıkartılması varisde %99′lara varan tehis olanaı salar. Bu tetkikler hasta konforunu bozmaz, arılı ve giriimsel yöntemler deildir.

Varisde Tedavi Yöntemleri:

Varisin deiik tedavi seçenekleri olmasına ramen, konusunda uzmanlamı kiiler tarafından veya hastanın sahip olduu deiik varis tiplerine uygun tedavi yöntemleri, hastaya özel ve kombine uygulanmadıında (Hibrid Tedavi) sonuçlar tatmin edici olmamaktadır.

1.Klasik Varis Operasyonu(Stripping/Ligasyon): Günümüzde nadiren kullandıımız bir yöntem olup aaıda açıklayacaımız dier tedavi yöntemlerinin kullanılamadıı ileri evre varislerde, kozmetik cerrahi yöntemlerle varisli damarların devre dıı bırakılmasıdır. Hasta ameliyat olduu gün evine gidebilir ve normal yaantısına 3-4 günde dönebilir.

2.Mikro Flebektomi: Orta, büyük varis pakelerinin (düümlerinin) lokal anestezi ile 2-3mm açıklıktan çıkartılması yöntemi olup, hasta 2-3 saat içinde taburcu olabilir.

3.Skleroterapi: Spider ven, telenjiektazi gibi ince ve orta kalınlıktaki varislerde, sklerozan (damar kurutucu) ilaçların çok ince inelerle damar içine verilerek varislerin kurutulması yöntemidir. Yöntem arısız olup, 15-30 dakikalık ilem sonrası normal yaantısına dönebilir.

4.Lazer Terapi: a) Ekzo-Lazer: Küçük orta boy (kılcal ) yüzeysel varislerde (kozmetik ve tedavi amaçlı) hasta memnuniyeti salayacak güvenli ve etkin bir tedavi yöntemidir.

kaynak: ekolay.net