urfa_1600

Eyyüp Peygamber Türbesi Peygamberler Köyü

Viranehir ilçesine 10 Km. mesafedeki Eyüp Nebi beldesinde Hz.Eyyüp
peygamber, ei Hz.Rahime ve Hz. Elyasa (S.A.V) `ın türbeleri bulunmaktadır.
eytanın Hz.Eyyüp`ün sabrını ölçüdüü yer olan bu köyde eytan Allah`ın
izni ile önce Hz. Eyyüp`ün çocuklarını öldürmesi, tüm mal ve mülkünü
elinde almasıyla eyyüp peygamberin sabrını ölçmeye balar.
ocuklarından ve malından mülkünden olan eyyüp peygamber yinede
Allah `a “Malıda mülküde canıda veren Sensin” diyerek Allah`a ükür
eder.Daha sonra seytanın eyyüp peygambere hastalık buluturması
ve peygamberin vucudunda kurtcukların dolaması yanına yaklaılma
yacak kadar kötü kokmasıyla seytan köy halkını isyana cagırarak
Hz.eyyüp peygamberin köyde kovulmasına neden olur.Hz. eyyüp
Urfa yakınlarında ki çile maarasında Allah`a sükür ederek
inancından taviz vermemesi üzerine Cebrail eyyüp peygambere
insan sıfatından gözükür.Elindeki asasını yere vurmasını ister.
Eyyüp peygamber Cebrailin dediklerini yapar. Asayi vurduu yerden
su çıkar tüm bedenini yıkayarak hastalıktan kurtulur ve köyüne geri döner.
Eski salıına kavuan Eyyüp peygamberi ziyaret etmek isteyen Hz.Elyasa
Mısırdan yola çıkar.Aylarca yol yürümekten bitkin hale düen Elyasa
eyyüp peygamberin yaadıı köye 5 Km. mesafe kalmıken insan kılıına
girmi olan eytanla karılaır.eytana Hz.eyyüp peygamberi ziyarete
gittiini söylüyerek ne kadar yolu kaldıını sorar.eytan Hz. Elyasa`ya
geldiin yol kadar bir yol daha var demesi üzerine yorgunluktan iyice
bitkin düen Elyasa orada Allah`a dua ederek canını almasını ister.
Urfa Kalesi Hz.İbrahim Efsanesi ve Balıklı Göl

anlıurfa`da gezilip görülecek yerlerin baında “Urfa Kalesi” gelir.
Damlacık adı verilen tepe üzerinde kurulmutur.Yapıldıı tarih belli
deildir.İç kale 25 kuleli ve tek kapılıdır.anlıurfa ili iç kale ile dı
kale arasında yer almaktadır. Efsanelere göre Hz.İbrahim peygamber
burada bulunan ve mancınık görevi gören iki sutundan firlatılarak
atee atlmı fakat dütüü ate ufak bir göle dönümütür.”Halilü`r
Rahman Camii”si önündeki bu göle “Ayn-ı Zeliha Gölü” denir. Halk
arasında “Balıklıgöl” olarak bilinir. Büyük bir havuz olan ve etrafı
yontulmu talarla cevrilmi bu gölde kutsal sayılan binlerce balık yaar.
Ayn-ı Zeliha Zeliha Kaynaı demektir.Hz.ibrahim camiisi 13 yy. yapılmıtır.
Efsaneye göre İbrahim peygambere inanan babil hükümdarı Nemrut`un kızı
kendini aynı atee atmı ibrahim peygamberle birlikte yanmak istemitir.
Gölcükteki balıkların yanan odunların parçaları olduuna inanılır.
Eyyüp Peygamberin ile Maarası ve Harran

Urfa yakınlarında Eyyüp Peygamberin çile doldurduuna inanılan maara
(Eyyüp Maarası) Suayip Peygamberin yaadıı Suayıp ehri(.Urfa`ya
120 km. uzaklıkta) anlıurfa`nın 44 Km. güneyinde ki Harran görülmesi
gereken yerleri baında gelir.Harran`da Mezopotamyada yaamı
uygarlıkların hemen hepsinin izleri görülmektedir.Harran`daki en ilgi
çekici eser islam imparatorluu döneminde kalan ve meteoroloji gözlemleri
için kullanılan 40 metre yükseinde ki kuledir. Harran’da dünyanın en
eski universitesi olduu anlaılan yapılarda bulunmutur.Harran
kalesi ve dier eserler günümüzdeki varlıını halen korumaktadır.
Koni biçiminde ki Harran evleri ve arkeolojik kalıntılar Turistlerin
ve özelikle dünya bilginlerinin büyük ilgisini çekmektedir.Bizans
döneminde kalan Siverek Kalesi ile Suayıp ehrine giden yol üzerinde
bulunan Asurlulardan kalma Sumatar ehri antik uygarlıkların birer
örneidir.anlıurfa`da saf kan Arap atları yetitiren bir harada görülmesi
gereken eserler arasındadır.
Hz.İbrahim`in Doduu Maara ve Hz.İbrahim Camii

Urfa`da en çok ziyaret edilen yerlerin baında Hz.ibrahim`in doduu
maara gelmektedir.Bu maaranın önünde 13 yy. yapılmı olan Hz.camisi
bulunmaktadır.Caminin avlusunda Bedüzaman Said Nursinin türbesi bulun
maktadır.Bu türbe daha sonra bilinmeyen kiiler tarafından çalınıp bilinme
bilinmeyen bir yere götürülmütür.Hz.ibrahim bu maarada 10 yaına kadar
kaldı.Bu maara Halil-ür Rahman ve AynZeliha göllerinin 100m dousunda
yer almaktadır.Maaranın içimde bulunan ifalı suyun bir çok hastalıa
derman olduuna inanılmaktadır.
2.KILI ASLAN TRBESİ

Viranehir Ceylanpınar karayolu üzerinde bulunan 2.Kılıç Aslan türbesi
Yerli halkın ilgisini çekmektedir.Ve Aslan Baba Türbesi olarak bilinir
II.Kılıç Aslan Merkezi Konya`da olan Selçukluların Badat-Musul sefe
ni gerçekletirmek için, ordusuyla 1181 yılında Viranehir`e gelir ve
tahrip edilmi olan Viranehir Kalesini tamir eder.Kalenin tamirinden
sonra burayı konaklama ve dinleme yeri,aynı zamanda kendilerine bir
üs olarak seçer.1192 yılında Malatya`da bulunan II.Kılıç Aslan,Harran
da bulunan ökürmü beyliine yardım etmek amacıyla ordusunu alıp
Viranehir`in güneyinden geçmen Habur`un bir kolu olan kayalar
mevkisinde dümanlarıyla karılaır.atımada dereye düen II.Kılıç
Aslan boularak ölür.İdarecilik döneminde halk tarafından çok sevilen
II.Kılıç Aslan o günden beri Aslan Baba olarak anılmaktadır.

URFA KALESI VE EHİR SURLARI

ehir merkezinin güneyindeki Damlacık Daının kuzey eteinde
sarp kayalar üzerinde kurulmutur.Halil-ü Rahman ve Ayn-ı Zeliha
göllerinin güneyine düer.Dou,Batu ve güney tarafı kayadan oyma
derin savunma hendei ile çevrilidir.Kuzey tarafıda sarp kayalıklarla
çevrilidir.Kaleye batı tarafından açılan bir kapıdan girilir.Düz kesme
talardan yapılan kale 25 burçla tahkim olunmutur.Etrafı 7 ile 10 m.
arasında deien surlarla çevrilidir.evresi 1500 metredir.Hz.İbrahim
Nemrut tarafından bu tepedeki mancınıklardan atee atılmıtır.812-814
ehir surlarının yeniden ina edilmesi sırasında kalenın ina edildii
tahmini edilmektedir.
Güneyindeki kayadan oyma hendeim MS. 3yy`a ait kaya mezarlarının
üzerine yapıldı kesilmi kaya mezarlıklarından anlaılmaktadır.Kale
üzerindeki Bizans ve islami devirlere ait çok sayıda yapı kalıntısı bulun
maktadır.Selçuklular,Memlüklüler,Akkoyunlular ve Osmanlılar döneminde
çeidli onarımlar geçiren kalenin kuzey,güney ve batı cephelerindeki du
varlarda çeidli onarım kitabeleri yer almaktadır.Kaledeki sutunların birin
de Osroen Krallarından Eftuna tarafından Süryanice;”Ben Eftuna`yım,
Günein oluyum,Bu sutunları ve üzerinde ki heykeli,Kral Mano`nun kızı
Kraliçe Saimet için yaptırdım” yazılıdır.

EYH MUHAMMET SEYHAN HZ.

Peygamber soyundan olup,Karaçadalı Müridi Kamil Muhammet Seyhan
eyh Fırat`ın torunudur.Türbesi Viranehir`deki Tılhava mezarlıındadır.

MUSTAFA SEYHAN HZ. TRBESİ

Peygamberin soyundan olup eyh Zıraf`ın torunudur.eyh Mustafa`ya
aynı zamanda Kartal Süvari denilmektedir.Kartalı çok büyük olup sırtı
aırı tüylüymü Rivayetlere göre Mustafa Seyhan kartalı ile Kore Savaına
katılmıtır.Savatan yaralı bir ekilde döner,almı olduu yara yüzünden
uzun bir zaman sonra vefat eder.Türbesi Viranehir`deki Tılhava Mezarlı
ında ki eyh Muhammet Seyhan Hz. lerinin yanındadır.

KIZLAR SARAYI

Viranehir-Urfa karayolunun 29 Km. güneye doru ipek yolunun 20Km
aaısıdadır.Kızlar Sarayı kalkerli kayadan oluan tepe üzerinde geni bir
alanı kaplamaktadır. Kayaların üzerinde Süryanilere (MS 2.yy) ait kitabele
re rastlanmaktadır.Bu kitabeler çesitli biçimimlerde yazılmılardır.Kayalık
ların güney kısmında beyaz kesme talardan yapılan sarayın kalıntları
halen bulunmaktadır.Bu alanın tam altında bir yeraltı çarısı vardır.Bu
çarının kapısı ve havalandırma boruları halen salamlıını korumaktadır.
Kalıntıların hemen kuzey kısmında maaralar bulunmaktadır.maaraların
iç kısmında kapılar ve pencereler özel bir sanatlan yapılmtır.Maaranın
tam orta bölümünde 100 m2 lik kaya mezarlıkları el dememi sanat eser
leriyle dimdik ayakta durmaktadır.

YCELEN MAARALARI

Viranehir-Urfa karayolunun 66 Km. güneyinde yer alır.Bu maaraların
farklı bir yanı daire biçiminde ki bölmelerden olumutur.Bir maaradan
bir dierine bilinçli olarak engeller yapılmtır.Bu engelleri amak tehlike
lidir.Maaralar Romalılar tarafından gizli ibabet yapmak için yüksek
kayalıkları oyarak yapılmılardır.

AKESE KİLİSESİ VE MAARALARI

Viranehir-Urfa karayolunun 50 Km. bulunan KIRLIK köyünden tam güney
ine doru 6Km ilerde bulunmaktadır.Dere azında ki kayalara oyulmu
kilise bulunmakdadır.Kilise giriinin tam karısında Tavuskuu kabart
maları göze çarpar.Dört odadan oluan kilisenin, ibadet ve vaftiz yerleri
bulunmkadadır.Gizli ibadet yapmak için MS. 2 yy ta yapılan bu kilise ve
dousunda ki maaralar farklı bir görünüm vermektedir.Gizli ibader
yapmak için oyularak yapılan maaralar yerden 2 metre yükseklikte
bir insanın geçebilecei ölçüde bir delik bulunur.Bu deliklekten 1-2
metre oturularak ilerlenir.Sorna ayaı kalkılabilir.Kare eklindeki
bölmede yukarı 6-7 metre sa-sol basamakları ile çıkılabilir.

CEYLANPINAR DEVLET RETME İFTLİİ

Dünyanın en büyük çiftlii olan Ceylanpınar Devlet üretme çiftlii
yaklaık olarak 20 bin dönüm arazi üzerinde kurulmutur.Bu çiftlikte
Hayvançılık,hububat ekimi, süt ve süt ürünleri,Arıcılık,Besicilik
yapılmaktadır.Ayrıca 1000 dönüm arazi üzerinde bulunan özel bir yerde
ülkemizde nesli tükenmekte olan Tavus kuları ve ceylanlar bakılıp
üretilmektedir.
KELAYNAKLAR

Dünyada nesli tükenmekte olan kelaynaklar Türkiye`de sadece Urfa`
nın Birecik ilçesinde yaamaktadır.Fırat nehrinin kıyılarındaki kayalıklarda
yaamakta olan bu kular devlet tarafından koruma altına alınmı olup bu
kayalıklar sit alanı ilam edilmitir.Bu bölge özellikle yabancı turistler
tarafından ziyaret sık sık ziyaret edilmektedir.