tiroid_2

Tiroid organının neden olduu guatr hastalıı, vücutta çeitli tepkilerle ortaya çıkar. 5 aamayla tiroidtehis konulur.

Tiroid nedir
Tiroid, herkeste bulunan bir organdır. Boazda adem elması denilen çıkıntının altında yerlemitir. Tiroid, hormon ismi verilen maddeler üretir. Bu hormonlar olmadan yaayamayız; ölürüz.

Kaç tür tiroid hastalıı vardır
Tiroidin birçok hastalıı vardır. Bu hastalıkların çounda hiçbir belirti yoktur. Tiroid hastalıklarının sadece bazılarında boazda bir ilik olur; tiroid hastalıklarının çounda boaz bölgesi dıında baka organlarda sorunlar olur. rnein imanlık, kalp çarpıntısı, kabızlık, vb.

Tiroidin 4 ana hastalıı vardır:
1) Tiroid hormon hastalıkları
2) Tiroid nodülleri
3) Tiroid iltihapları
4) Tiroid kanserleri

Guatr nedir
Tıbben guatr kelimesi sadece tiroid isimli organın büyümesine verilen isimdir. Halk arasında her türlü tiroid hastalıına guatr denmektedir.

Bendeki tiroid hastalıı nedir
Bu sorunun cevabını vermek çin yapılan testlere Tanı Testleri denir (Diagnostic Tests). Bu testler; elle muayene, ultrasonografi, sintigrafi, kanda Ft3, Ft4, TSH, anti-tg antikor, anti-tpo antikor, tirglobulin, kalsiyum, parathormon, karacier ve böbree ait fonksiyon testleri ve nodül varsa ine biyopsisidir.

Tehis yöntemleri muayene
Hiçbir tanı yöntemi, hekimin hastayı görerek bizzat yapacaı muayenenin yerini tutamaz. Tiroid muayenesinde; hastanın ikayetleri, hikayesi, öz geçmii, soy geçmii ve genel görünümü not edilir. Daha sonra, hekim, elleriyle hastanın boyun ve çene bölgesini, tiroid bezesini, bu bölgelerdeki lenf düümlerini inceler.

Tiroid ultrasonografi
Tiroid bezesi nispeten yüzeyde yerletii için boyun cildi ve adeleleri altında rahatlıkla ultrasonografi ile deerlendirilir. Tiroid ultrasonografisi, deneyimli ellerde yapıldıında tiroid bezesinde nodül, kitle, lenf düümü büyümesi, kireç oturması, tiroid dokusunda bozulmalara mevcut olup olmadıı ortaya konulur. Nodül, kitle, lenf düümü büyümesi ve tiroidin kendi boyutları ölçülür. Ultrasonografi ile nodülün kanser olup olmadıı anlaılmaz. Tiroid ultrasonografisi, siyah-beyaz olarak yapılır. ok önemli ve yararlı bir tanı yöntemidir. Yüksek frekanslı (5 MHz ve üstü) ultrasonografi cihazları kullanılır. Tiroid hastalıklarının tehisinde Dopler incelemesinin ultasonografiye ilave bir üstünlüü yoktur. Dopler tetkiki, tiroid nodülünün kanser olup olmadıını ortaya koyamaz. Dopler ile nodülün sıcak veya souk olduu anlaılamaz, bu konuda yorum yapılamaz, raporlarda yer verilemez. Dopler ile tiroid kan akımı, tiroid nodülü kan akımı ve benzeri incelemelerinin bilimsel olarak kabul görmü bir klinik kullanımı yoktur. Bu nedenle kullanılmaz.

Prof. Dr. Cumali Aktolun