Tiroid

Tiroid bezi 2 tane hormon yapar ve dolaıma salgılar. Bu hormonlardan birine tiroksin (T4), dierine tiriiyodotironin (T3) ismi verilir.
Tiroid Hormonlarının Görevi Nedir
T4 ve T3 hormonları metabolizmayı hem düzenler ve hem de hızını kontrol ederler. Eer çok hormon salgılanırsa metabolizma hızlanır ve hipertiroidi hastalıı geliir. Hipertiroidi de kalb hızı artarak çarpıntı oluurken, baırsak hareketi artar ve ishal olabilir. Eer tiroid hormonu çok az salgılanırsa bu duruma hipotiroidi denir. Hipotiroidi oluunca metabolizma yavalar, kalb hızı azalır ve barsak hareketleri azalarak kabızlık ortaya çıkar.
İYOTUN GREVİ
İyot, tiroid bezinin görevini yerine getirmesi için gereklidir. Tiroid hormonların oluumunda anahtar rol oynayan iyot, tükettiimiz gıdaların içerisinde bulunmaktadır. İyotun aırı alımı, otoimmun tiroid hastalıı dediimiz baııklık sistemi ile ilikili hastalıa zemin hazırlayabilmektedir. İyot eksiklii olan bölgelerde (ülkelerde), iyot sofra tuzuna ve ekmee ilave edilmektdedir. lkemizde pek çok yörede iyot eksiklii olduu göz önünde bulundurulursa iyotlu sofra tuzu alımının önemini vurgulamadan geçemiyoruz.
Tiroid Bezinin İyi alııp alımadıı Nasıl Anlaılır
Hastanın kanındaki T3, T4 ve TSH hormonlarının ölçülmesi ile tiroid bezinin nasıl çalıtıı hakkında bilgi sahibi olunur.
Tiroid Bezinin Hastalıkları Nelerdir
1. Guatr : Tiroid bezinin büyümesine guatr denir.
2. Nodül : Tiroid bezinin içinde normal dıı doku olumasıdır.
3. Tiroidit : Tiroid bezinin iltihabına denir. Bezde arı vardır.
4. Hipertiroidi : T4 ve T3 hormonlarının bezden aırı salgılanması durumudur.
5. Hipotiroidi : Tiroid hormonlarının (T4 ve T3) az salgılanması durumudur.