Posts tagged bir-irketin


Haberler

İ?tirak nedir – i?tirak türleri nelerdir

İtirak, bir irketin baka bir irkette sermayesinde ortaklıı söz konusu olması halinde, sermayelerinde payları oldukları irketlere denir. İtirak Türleri Nelerdir Yukarıdaki tanımdan hareketle itirak türlerini ikiye ayırabiliriz: Ana irketin, ortak olduu irkette %50′den fazla oy hakkına sahip ise ortak olunan irket bir balı ortaklıktır. ayet çounluk ana irkette deil ise basit anlamda itirak (baımsız ortaklık) denir

Read more 0 Comments