Mula’nın Bodrum İlçesi’nde oturan 3 yıllık evli Aytül-Sinan Arbak çiftinin ‘Süperman’ sevgisi, oullarına ünlü çizgi film ve roman kahramanının kendi gezegeninde kullandıı ismi verdirtti. ift, oullarına ‘Kalel’ adını koyarken psikoloa danıtı.

Bodrum Belediyesi Basın ve Halkla İlikiler Birimi’nde çalıan 31 yaındaki Sinan Arbak ile ‘Bodrumca Gazetesi’ yöneticisi 30 yaındaki Aytül Arbak, 11 ay önce doan çocuklarına ‘Atilla Kalel’ adını verdi.

Sinan Arbak, insanları zor durumlardan ve dünyayı kötülüklerden kurtaran güçlü kahraman olarak bilinen Süperman’in doduu gezegen Kripton’da kullandıı ‘Kalel’ ismini çocuklarına verirken psikoloa danıtıklarını söyledi. Arbak, bu ismin sorun olmayacaını, tersine kendine olan güvenini artırabileceinin söylendiini belirtti.

nlü aktör Nicholas Cage’in bugün 4 yaındaki olunun da adının ‘Kalel’ olduunu anlatan Arbak, “Dünyada bu ismi kullanan bildiim kadarıyla ikinci kii de bizim olumuz oldu. Nüfus Müdürlüü’nde de hiç sorun yaamadık. Sadece anlamını merak ettiler. Onların da ilgisini çekti. Nüfusunda da Atilla Kalel olarak geçiyor” dedi.

Anne Aytül Arbak da, Kalel’e Süperman logolu tiörtler, yatak çarafları, oyuncaklar aldıklarını ve Süperman sevgisini aılamaya çalıtıklarını söyledi.