Su altında neden bulanık görürüz, su altında bulanık görmemizin sebebi nedir, su altındaki bulanıklık neden kaynaklanır, su altında gözlerimizin bulanık görmesi hakkında…

Denize dalıp gözlerimizi açtıımızda etrafı bulanık görürüz ama deniz gözlüünü takınca her ey netleir. Anlaılıyor ki, gözümüzün önünde deniz gözlüünün içindeki hava olmadıkça, suyun içinde görme ilevinde bir aksama olmaktadır. Gözümüzün dıbükey eklindeki dı yüzeyi sadece bir mercek görevi görür. Bu mercek olmadan gözümüz ııı alıp, arka taraftaki retina tabakasına odaklayamaz. Yani gözümüzün dıı bir görme elemanından ziyade, görüntünün ince ayarını yapan basit bir mercektir.

Iık, havadan suya veya bir prizmanın içinden geçerken olduu gibi, farklı younluktaki cisimlerden geçerken kırılır. Bunu biliyoruz. Gözümüzün younluu ve dıbükeylii öyle ayar lanmıtır ki, gelen ıık kırılma sonucunda gözümüzün arkasındaki retinada odaklaır.

Iıın sudaki hızı, gözümüzü geçerkenki hızı ile yaklaık aynıdır. Ancak suyun younluu farklı olduundan buradan gelen ıık, havadan gelecek ııa göre younluu ayarlanmı gözümüzde tam kınlamaz, görüntü retinada tam odaklaamaz ve suyun altında cisimleri flu görürüz.

Eer su ile gözümüz arasına bir cam koyar ve arkasında havanın bulunduu bir boluk bırakırsak, sudan havaya geçen ıık oradan gözümüze gelerek normal olarak kırılır ve görüntü de retina da net olarak odaklaır.