* SSK SALIK DEMELERİ SİSTEMİ

SSK Salık demeleri Sistemi sayfasında, “Duyurular, İstatistikler, İnteraktif Uygulamalar, Anlamalı Eczaneler, Sözlemeli Salık Tesisleri, Dilek ve İstekleriniz, Formlar ve Dilekçeler, E-Tr dülleri, Bilgi Edinme, Kurumlsal, Basın Merkezi, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Foto Galeri, Tele Bilgi Sistemi” balıkları altındaki bilgilere ulaabilirsiniz.

İnteraktif Uygulamalar” sayfasında, Web Servis Elektronik Fatura Sistemi (WELF), SSK Protez ve İyiletirici Vasıtalar Provizyon sistemi, Sigorta Müdürlükleri İ Göremezlik demeleri, İveren Vizite Kaıdı ve alımazlık Belgesi Girii, Optik Provizyon Sistemi, Tahakkuk Sistemi, zel Salık Tesisleri İçin Web Uygulamaları, SSK Eczane Provizyon Sistemi, Salık Projeleri Yetki Modülü, İlaç Bilgi Bankası” sayfalar yer alıyor.

Formlar ve Dilekçeler” sayfasında ise “Personel Emeklilik Belgesi, Sigortalı İe Giri Belgesi, Sigortalı Bildirim Belgesi, İstee Balı Sigorta Bavuru Belgesi, Askerlik Borçlanması Talep Dilekçesi, Tahsis Talep Beyan Ve Taahhüt Belgesi, Sigortalı Hesap Fii, Sigorta Kolu Tercih Bildirimi, İstek ve Tescil belgesi, Sigortalı İe Giri Bildirgesi, Sigortalı Hesap Fii, İ Göremezlik Belgesi, Dilekçe rnekleri, Vizite Kaıtları, Salık Belgesi, İyeri Bildirgesi, Aylık Prim Hizmet Belgesi, Sigortalı Bildirim Belgesi, Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu, Yurtdıı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi, Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi” gibi belgelere ulaabilirsiniz.