Göüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Levent Tabak, souk algınlıına yakalanmamak için hasta kiilerle temas sonrası ellerin yıkanması, fark edilmeden alınabilecek virüslerin bulatırılmaması için parmakların burun ve gözlerden uzak tutulması gerektiini bildirdi.

VKV Amerikan Hastanesi Göüs Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Levent Tabak, havaların soumasıyla kı hastalıklarının yava yava ortaya çıktıını, bunların çounluunun mikrobik hastalıklar olduunu belirtti.

Kı aylarında havanın souması, hava kirliliinin artması, toplu ve sıkıık ortamlarda yaanılması ve özellikle çocukların maruz kaldıı souk algınlıının sürekli bulaması sonucunda hastalık oranının da arttıını anlatan Prof. Dr. Tabak, farklı özelliklere sahip kı hastalıklarının her birinin tedavisinin farklı olduunu, önlem alınmadıı takdirde bu hastalıklardan bazılarının ölümcül olabildiini kaydetti.

Prof. Dr. Tabak, burun akıntısı, hapırık, tat ve koku alma duyularında azalma, boazda gıcık hissi, öksürük, bebeklerde ve çocuklarda sıklıkla ate ve sigara kullananlarda yakınmalarla ba gösteren souk algınlıının tedavisinde kafein içeren kahve, çay veya kolalı ve alkollü içecekler ile sigara kullanımından kaçınılması uyarısında bulundu.

zellikle hastalıın ilk birkaç günü souk algınlıı olan kiilerden uzak durulmasını öneren Prof. Dr. Tabak, öyle devam etti:

”Souk algınlıı olan kiiyle temas sonrası eller yıkanmalıdır. Hasta kii eer çocuk ise oyun sonrası oyuncakları da yıkanmalıdır. Fark edilmeden alınabilecek virüslerin bulatırılmaması için parmaklar burun ve gözlerden uzak tutulmalıdır. Banyoda salıklı kiiler için ikinci bir havlu bulundurulmalıdır. Sinüslerinizin kurumaması için yaanılan ortamın nemine dikkat edilmelidir.”

Prof. Dr. Tabak, souk algınlıından korunmaya yönelik henüz bir aı gelitirilmediini, pek çok souk algınlıı tipi için tek bir aı gelitirmeye yönelik çalımalar yapıldıını kaydetti.

Souk algınlıı geçiren kiinin öksürme veya hapırma sırasında aız ve burnunu mendille kapatması ve ellerin yıkanması uyarısında bulunan Prof. Dr. Tabak, souk algınlıı yakınmalarında çok iddetli yüksek ate, kulak arısı, iddetlenen öksürük ile kronik akcier hastalıında alevlenme gibi etkiler görülüyorsa doktora danıılması gerektiini vurguladı.

AA