sis

Sis, toprakla temas halindeki bir buluttur. Temelde, sisle atmosferin yükseklerindeki bir bulut arasında fark yoktur. Bir bulut topraa ya da denizin yüzeyine kadar alçaldıında sis diye tanımlanır.

Sis genellikle gece vakti ve sabahın erken saatlerinde, alçak, çukur kara parçaları üzerinde veya su yüzeyinde görülür. Bu durumun sebebi, souk hava akımının, kara parçasının veya suyun daha sıcak yüzeyine sürtümesidir. zellikle sonbaharda çok sık görülür. ünkü sonbaharda geçen her günle, hava topraa veya suya oranla daha çabuk soumaktadır. Durgun gecelerde karanlık bastıktan sonra, alçak yerlerde topraın yüzeyine yakın ince tabakalar halinde sis oluur. Geceleri topraın soumasıyla, alçaktaki hava da daha souklaır. Bu souk hava tabakasının nemli ve daha sıcakça havayla birletii yerlerin hemen üzerinde sis meydana gelir.

ehirlerdeki sisin kırlık, açıklık yerlerdeki sise oranla daha youn olması genel bir kuraldır. ehirlerin havası tozla doludur. Fabrika ve kalorifer bacalarından boalan kurumla yüklüdür. Bunların küçük su zerrecikleriyle karıması hemhal olması, youn sis tabakalarını oluturur. Dünyanın en sisli bölgelerinden biri sayılan Newfoundland açıklarında, Kutup dairesinden güneye akan souk su üzerindeki ılık hava, nemlilik akımlarıyla youn sis yaratır. Suyun soukluu, havanın nemliliini çok küçük, zerrecikler halinde su damlacıkları olarak younlatırır. Bu damlacıklar yamurun yamasına sebep olacak kadar büyük deildir. Havada sis olarak kalır.

San Fransisco yöresindeki sisler bunun zıttı bir düzenden olumaktadır. Sıcak kumsallar üzerinde serin, hatta souk sabah esintileri vardır. Bir gece önce yamur kumu nemlendirmise, buharlaan nemlilik kalın, youn sis tabakalarını ekillendirir.

Sisin genellikle bulutlardan daha youn görünmesi, sisteki su zerreciklerinin daha küçük olması nedeniyledir. ok sayıdaki küçük su damlacıkları, daha az sayıdaki büyük su damlacıklarına oranla daha fazla ıık emer. Bu da onların daha youn tabakalar halinde görülmesi sonucunu dourur.

Sis türleri

* Radyasyon sisi
Açık ve durgun gecelerde ısı kaybı sebebiyle yer yüzeyi ve yüzeye yakın hava sour. Yerden yukarı doru yükseklik arttıkça atmosferde ters bir sıcaklık daılımı ortaya çıkar. Alt seviyelerde hava souktur. Yükseklik arttıkça sıcaklık da artar. Souma havanın çi noktasına kadar inerse sis meydana gelir. Gece balar, gündüz hava ısınınca, öleye doru ortadan kalkar.

* Adveksiyon (Yatay Hava Hareketi) Sisi
Sıcak ve nemli havanın souk bir yüzey üzerine hareketi ile alt katmanların souyarak su buharının younlaması sonucu oluan sislerdir.

* Ororafik (Yer ekili) Sis
Yatay hareket eden havanın yer ekli etkisiyle yükselerek souması neticesinde oluan sislerdir. Yer ekli etkisiyle yükselme hafif hafif ve yataya yakın olmalıdır.

* Cephe Sisleri
Karılaan iki farklı hava kütlesinden sıcak olanın souk olan üzerinde yükselerek souması neticesinde oluan sislerdir.