Her ne kadar Sazan avcılıı basit gibi gözükse de, skor yapacak
balıkları avlamak oldukça maharet ister. Yem hazırlama sürecini de
göz önünde bulunduracak olursak, Sazan avcılıını evden balayan
bir süreç olarak düünebiliriz.

Sazan avı için en uygun takım 3.20m teleskopik kamı ve 1:3 turlu
bir makara ile 0.35mm ana misina, orta veya kücük boy bir fırdöndü,
0.30mm beden ve kullanılacak yeme göre 2-6 Nr. ineden oluur.
Yemin aırlıına balı olarak uzak mesafelere atıı salayacak bir
hareketli iskandil de zaman zaman kullanılabilir.

Sazan avcılıında eer yakın mesafelerde veya suda eriyebilir
yemlerle avlanılacaksa, iskandil kullanmaya gerek yoktur. Bu
durumda ya yakın mesafeye olta indirilir, ya da yemin aırlıından
faydalanılır Suda eriyebilen yemler eer özel bir taktik
kullanılmazsa, iskandil yardımı ile uzaa atı sırasında bozulabilir.

EKMEK:

Ekmek olduu gibi kullanılabildii gibi (Kabuk kısmı), bütün bir ekmek
evde hafif ekerli suya ıslanıp, iyice yumuadıktan sonra, bir
tülbentten suyu sıkılıp hamur haline getirilerek de
kullanılabilir.Genelde kolay elde edilebilen bir yem olması
bakımından belirtilmitir. Dezavantajı; küçük balıklar tarafından
kolayca didiklenmesidir, ancak yemleme için kullanılabilir.

Uzun süreli yemlemeler (1 hafta gibi) yapılabilecekse, en uygun
yemdir denebilir. Kanımca büyük balık yakalayabilme yüzdesi hiç bir
zaman %10 oranını geçemez.

DANE:
Bakla, bezelye, mısır, keten tohumu ve nohut gibi daneler ine
geçecek, ancak yem daılmayacak kıvama kadar kaynatılıp souk
suda bekletildikten sonra kullanılır. Bu tür yem kullanımında en
önemli unsur youn ve düzenli yemlemedir. Yaygın yemleme için
kendi imalatınız bir sapandan yararlanabilirsiniz. Sapan vasıtası ile
yemleri uzak mesafelere, dolayısı ile oltanızın olduu bölgeye kadar
yayabilirsiniz.
Bu tür yemleri amandıralı beden ile kullanmakta yarar vardır.
Bunun için geçerli iki yöntem söz konusudur.
I. Yüzdürme yöntemi:
Bu yöntemde amandıra yüzdürücü bir unsur olarak kullanılır, yani
yem ve kıstırmaların aırlıkları amandırayı batırmaya yeterli
deildir. Ancak yem balık tarafından kapıldıında amandıra batar.
Bu yöntemde, balıın yemlenecei derinlik tesbit edilip, ona göre bir
beden uzunluu bırakmak gerekir. Beden uzunluunun kamıtan
uzun olması durumunda ve/veya fırlatma sırasında zorlukları
önleme acısından, her iki yöntemde de hareketli amandıra
kullanmakta fayda vardır.
II. Batırma yöntemi:
Söz konusu yöntemde öbürünün tam tersine amandıra, yem ve
kıstırmaların aırlıını taıyamaz durumda ve suya tam olarak
batmı haldedir. Son kıstırmadan sonra kısa bir beden parcası ile
yem dibe yatmı durumdadır. Balıın yemi kapıp, yem ve iskandili
dipten kesmesi sonucu üzerindeki yük azalan amandıra yüzer hale
geçer ve balıkçı tarafından görülür. Bu yöntem için, su derinliinin
tam olarak bilinmesi gerekir. Yem ve balık ilikisinin tüm detaylarını
fark edebilmek için kıstırma aırlıklarının iyi ayarlanmı ve
amandıranın en üst noktasının, derinlik iyi hesaplanarak, yüzeyden
ancak 1-2cm. kadar batık olması gerekmektedir. Bu da ancak
hareketli amandıra ile yapılabilir.

KURTUKLAR; SOLUCAN ve DİER BCEKLER:
Sazan balıının menüsünde her zaman (öz:İlkbaharda) bu tür
yemlere yer vardır. Ancak bu tür yemlerin sunumundaki zorluk, yani
bir oltanın ucunda bir solucan veya çekirge ve etrafında koca bir göl
olarak düünecek olursak, bu yeme istediimiz gibi bir sazanın
rastlama olasılıı çok düüktür. Ancak küçük boy sazanların
avlanmasında iyi bir yöntemdir.

TAKIM
2.40- 3.20m teleskopik uçtan yaylanabilir tip.
3-5m halkasız teleskopik kamı.
MAKARA
1:3 turlu, orta boy makara
MİSİNA
El oltası: Olta 0.60-0.80mm tercihan effaf yeil
Makara için: 0.30-0.45mm beyaz veya yeil min.20kg testli.
İNE
Kahverengi dövme (forged) halkalı;
6-8 Nr., Dane yemler için 4 Nr.
YEM
Kurtçuklar, solucan, peynir, ilenmi et (sucuk sosis), doal yemler
(çift kabuklular, böcekler) tohumlar, daneler (bezelye, bakla mısır),
patates, hamur ve yüksek roteinli hazırlama yemler
TEKNİKLER
Yemli avcılık, amandıralı beden.