Sabit telefon olmadan internet artık mümkün
Rekabet Kurumu, 1 Kasım’dan itibaren sabit telefon hizmeti aboneliine gerek olmaksızın internet hizmeti almanın mümkün olacaını açıkladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, yalın DSL uygulamasının Rekabet Kurulu tarafından, 18 ubat 2009 tarihinde alınan kararda DSL hizmetinin sabit telefon aboneliine balanması uygulamasına son verilmesi, Türk Telekom tarafından yalın DSL hizmetinin balatılması için 3 ay içinde Bilgi Teknolojileri ve İletiim Kurumuna (BTK) bavuruda bulunulması konularının hükme balandıı hatırlatılarak, Kurul’un bu kararından sonra hizmetin balamaması nedeniyle Kuruma youn bavuru yapıldıı ve bunun üzerine 27 Nisan 2009 tarihinde bir açıklama yapılarak yalın DSL uygulamasının BTK tarafından onaylanacak bir tarife ile yürürlüe girebilecei kamuoyuna duyuruldu.

Rekabet Kurulunun aldıı karara ramen, bugüne kadar yalın DSL hizmetinin balamamı olmasının tüketicilerin ve meslek örgütlerinin tepkilerine neden olduu, bunların önemli bir kısmının da Kuruma iletildiine dikkat çekilen açıklamada, öyle devam edildi:

ikayetlerin younlaması nedeniyle belirtmekte yarar görmekteyiz ki, bahse konu uygulama BTK tarafından onaylanacak bir tarife ile yürürlüe girebilecektir.
Bu kapsamda 14 Temmuz 2010 tarih ve 2010/DK-07/417 sayılı kararıyla sabit telefon abonelii olmadan DSL internet eriimi hizmeti alınmasına imkan salayan yalın DSL uygulamasını düzenleyen BTK, yalın DSL uygulamasını mümkün kılacak Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akı Eriimi Teklifini 1 Kasım 2010 tarihi itibariyle geçerli olacak ekilde onaylamıtır. Dolayısıyla 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren ülkemizde sabit telefon hizmeti aboneliine gerek olmaksızın internet hizmeti almak mümkün olacaktır.

Açıklamada, uygulamanın bata ücretlendirme olmak üzere, dier tüm koullarını onaylama yetkisinin yine sektörel düzenleyici otorite olan BTK;ya ait olduu vurgulanarak, ayrıca, yalın DSL hizmeti için ebekeden evlere uzanan bakır kabloların kullanılmaya devam edileceinin, dolayısıyla buna ilikin maliyetin hizmet ücretine yansıyabileceinin hatırlatılmasında da yanlı bir beklenti olumaması bakımından fayda görüldüü kaydedildi.

kaynak