Rüzgar sörfü binei (board)

Rüzgar sörfü binei, genellikle polietilen veya polipropilenden imal edilmi, kullanım amacına göre 265 cm-400 cm uzunluuna sahip, rüzgar sörfçüsünün üstünde durduu parçadır.

Balangıç rüzgar sörfü binei (beginner board)

Balangıç rüzgar sörfü binei, rüzgar sörfünü yeni örenenler için imal edilmi, boyu 350 cm- 400 cm olan ve 7-10 deniz mili hızla esen rüzgarlarda kullanılan bineklerdir.

Orta boy rüzgar sörfü binei (mid-length board)

Orta boy rüzgar sörfü binei, rüzgar sörfü tekniklerini ilerletmeye yönelik olarak kullanılan, hafif ve orta rüzgarlarda en ideal teknik performansı elde etmek için imal edilmi , boyu 320 cm-350 cm arasında olan bineklerdir.

Yarı rüzgar sörfü binei (raceboard)

Yarı rüzgar sörfü binei, çok iyi derecede rüzgar sörfü teknik becerisine sahip kiilerce, kuvvetli rüzgarlarda da kullanılabilen, profesyonel hedefli , boyu 320 cmden ufak bineklerdir.

Rüzgar sörfü yelkeni (sail)

Rüzgar sörfü yelkeni, rüzgar iddetine ve kullanan kiinin becerisine göre genellikle plastik malzemeden imal edilmi, 3 m 2- 9 m 2 ebadında olabilen aerodinamik ve raf (rotating asymetric foil) sistemler dikkate alınarak imal edilmi, tirizlerle (batten) esneklii ayarlanabilir duruma getirilmi yelkenlerdir.

Yelken direi (mast)

Yelken direi, yelkenin takıldıı direkdir.

Yelken direi yuvası (mast track)

Yelken direi yuvası, rüzgar sörfü yelken direinin, ayarlanabilir biçimde takılması için tasarımlanmı yuvadır.

Yelken direi ayaı (mast foot)

Yelken direi ayaı, yelken direinin, yelken direi yuvasına geçmesini salayan ara parçadır.

Yelken direi baı (mast head)

Yelken direi baı, yelken direinin en üst uç noktasıdır.

Yelken-direk geçii (luff of the sail)

Yelken-direk geçii, yelken ve direin balantı noktalarıdır.

Yelken baı (head of the sail)

Yelken baı,yelkenin en üst uç kısmıdır.

Yelken sonu (foot of the sail)

Yelken sonu, yelkenin yelken direinin altı ile bulutuu kısımdır.

Yelken çekme ipi (uphaul)

Yelken çekme ipi, yelkeni sudan kaldırmak için kullanılan ipdir.

Yatay gergi makarası (outhaul fixing)

Yatay gergi makarası, yelkenin yatay düzlemde gerginliini salayan makara düzeneidir.

Alt gergi makarası (downhaul)

Alt gergi makarası, yelkenin dikey anlamda alt gerginliini salayan makara düzeniidir.

Seren (boom)

Seren, yelken direinin üstüne monte edilen ve rüzgar sörfcüsünün yelkeni yönlendirmesini salayan parçadır.

Seren mengenesi (boom clamp)

Seren mengenesi, sereni yelken direine sabitlemek için kullanılan parçadır.

Seren kesii (boom cutout)

Seren kesii, yelkenin, yelken direine geçiinde seren takabilmek için bırakılmı bo kısımdır.

Tirizler (battenes)

Tirizler (battenes), yelkenin bir düzlem oluturması ve gerginliinin ayarlanmasına yardımcı olan, yelkene yatay konumda geçirilmi çubuklardır.

Yüzgeç (fin)

Yüzgeç, rüzgar sörfü bineinin arka alt bölümüne sabitlenmi, yelkenin itme gücünü dengeleyerek ilerlemeyi salayan araçdır.

Yüzgeç pimi (finbolt)

Yüzgeç pimi, rüzgar sörfü bineine yüzgeçi balamaya yarayan pimdir.

Yüzgeç kutusu (fin-box)

Yüzgeç kutusu,r üzgar sörfü bineine yüzgeçin takıldıı yuvadır.

Kama (rectable daggerboard)

Kama, balangıç ve orta boy bineklerde, yüzgecin saladıı denge gücüne ek güç salayan hareketli parçadır.

Kama girii (daggerboard)

Kama girii, rüzgar sörfü kamasının ana giri yuvasıdır.

Kama yuvası (daggerboard casette)

Kama yuvası, rüzgar sörfü kamasının gerektii takdirde, içe ve geriye doru hareket etmesi için dizayn edilmi yuvadır.

Kama yarıı (daggerboard slot)

Kama yarıı, kamanın rüzgar sörfü bineine takılıp çıkarılabilmesi için kullanılan yuvadır.

Kanca takımı (harness)

Kanca takımı, rüzgar sörfçülerinin vücut aırlıkları ile yelkenin gücünü karılamalarını salayan, bu sayede kol ve sırta binen yükü azaltmaya yarayan, göüs balantılı (chest), bel balantılı (waist) ve kalça balantılı (seat) olmak üzere üç farklı tipi bulunmakta olan parçadır.

Ayak kayıı (footstraps)

Ayak kayıı, rüzgar sörfü kullanıcılarının dalgalı sularda, binek ile ayak temaslarını salamlatırıcı kayılardır.

Güverte ıstampası (decpads)

Güverte ıstampası, ayak kayılarının altına yerletirilmi, rüzgar sörfçüsünün tutunmasını arttırıcı zemin kaplamasıdır.

Kuyruk (tail)

Kuyruk, rüzgar sörfü bineinin arka kısmıdır.

Burun (nose)

Burun, rüzgar sörfü bineinin ön kısmıdır.

Yedekte çekme delii (towing eye)

Yedekte çekme delii, rüzgar sörfünü yedekte çekmek için ucuna ip balanan kancadır.

ocuk donanımı (childrens rigs)

ocuk donanımı, çocukların rüzgar sörfünü örenmelerine yönelik olarak, belirli miktarlarda küçültülmü ve daha hafif malzemelerden imal edilmi donanımlardır.

Yarı ıslak kıyafet (wetsuits)

Yarı ıslak giyisi, sörf yapan kiinin hipotermia, güne yanıkları, boulma ve darbelere karı korunma maksadıyla giydii, sörf yapılan suyun sıcaklıına göre; 2mm-5 mm kalınlıında olan, genellikle oluklu neopren kauçuktan imal edilmi özel giyisidir.