Lipschitz (1832 – 1903)

Bir Alman matematikçisi olan Rudolph Otto Sigismund Lipschitz, 1832 yılında Königsberg’de dodu. 1864 yılından itibaren Bonn üniversitesinde matematik profesörlüü yaptı.

Matematik analiz ve diferansiyel geometrinin gelimesine önemli katkılarda bulundu. Diferansiyel denklemler sisteminin varlıı ve genel integralinin teklii teoremlerini ispatladı.

Bu ispat, Cauchy’nin ispatında kullanılan koullardan daha çok genel koullar altında geçerlidir. Diferansiyel geometri alanında, Ricci ve Levi-Civita’nın çözümledii diferansiyel hesabın formül haline getirilmesinde çok önemli rol oynayan incelemeler yaptı. 1903 yılında Bonn’da öldü.