romatizma

Romatizma veya benzer eklem rahatsızlıkları olanlar hava artları deitiinde kemiklerinde ve eklem yerlerinde arılarının arttıından ikayetçi olurlar. Hava durumundaki deiikliklerin bazı kronik hastalıkları etkilemesi 2400 yıl önce tıbbın babası Hipokratın da ilgisini çekmi ve bu konuda bazı çalımalar yapmıtır.

Deien hava artlarında veya yamur yaacaı zaman hastaların duyduu arı, kesinlikle psikolojik deildir ama doktorlar da bu konuda bir görü birliine varmı deillerdir. Hastaların ikayetçi oldukları hava artlan da çok çeitli ve birbirleriyle çelikilidirler.

Romatizma, en çok kol ve bacak eklemlerinde, sırt ve boyun kaslarında ya da vücudun baka bölgelerinde kendini gösteren, arı ve sızıları tanımlamak için kullanılan genel ve belirsiz bir terimdir.

Tedavide hastalıın özüne inilmek istenilir ama hasta için öncelik arının giderilmesindedir. 1950 yılından sonra gerçekletirilen çalımalar sayesinde romatizmanın anatomik ve klinik biçimleri sınıflandırılmı ve o zamana kadar pek etkin olmayan tedavide ilerlemeler görülmütür.

Romatizma hastalarının ikayetçi oldukları hava artlan deiiktir. Bir kısmı hava deimeden önce arıları hissettiklerini, bir çeit hava tahmini yapabildiklerini söylerlerken bir kısmı da hava deitikten sonra arılarının arttıını söylemektedirler.

Hava artlarındaki deiiklikler de farklıdır. Kimi hava basıncı, kimi sıcaklık kimi de nem miktarındaki deiiklikten, kimi artıtan kimi de azalmadan ikayetçidir. Bir kısmı deiiklikleri evin içinde hissettiklerini bir kısmı da açık havaya çıkınca arılarının arttıını söylemektedirler.

En çok ikayetçi olunan durum, hava basıncı düerken nem oranının da beraber deimesi yani yamur gelmeden önce olan deiikliktir. Hava artları ile kemikler, eklem yerleri, buralardaki elemanlar ve sıvılar arasında bilimsel bir iliki halen kurulamamıtır ama bunca hastanın ikayetini de göz ardı etmek mümkün deildir.

Sırları daha yeni çözülen ve çok geni bir alanı kapsayan romatizma hastalıından muzdarip ve hava artlarının arılarını arttırdıından ikayetçi olan hastalara, doktorların imdilik önerdikleri tek bir tedavi yöntemi var. Havası daha kuru ve bol güneli bir yere yerlemek.