ROBA: rgüye resimdeki gibi modelden oniki adet uygulayın.

N VE ARKA BEDEN: Modelli parçadan sayarak yüzoniki ilmek çıkarın. Sadece sa ve sol bata dörtlü, kalan bölümde altılı saç örgüsü uygulayın. Saç örgülerin aralarındaki bir ilmek ters örgüyü ilk be sırada artırmayın. Daha sonra be, sekiz, yirmiiki, otuzyedi, elli ve altmıyedinci sıralarda saç örgünün hem sa hem de solundan birer ilmek artırarak devam edin. Son sıranın ilmek sayısı ikiyüzotuziki olmalı.

KOL: Oniki model örerek oluturduunuz parçanın sa ve solundan, yirmibeinci sıradan itibaren kol için kırkaltıar ilmek çıkarın. İki adet dötlü saç örgüsü ile balayıp, bir adet altılı saç saç örgüsü ile devam edin ve iki adet dörtlü saç örgüsü ile bitirin.
YAKA: Robadaki modelden doksansekiz ilmek çıkarıp harao örün. İlk be sırayı kesmeden devam edin. Farklı yerlerde olmak üzere, altıncı sırada altı ilmek, sekizinci sırada dört ilmek, onuncu sırada be ilmek kesin. Be sıra daha kesmeden örüp yakayı kapatın. Yaka kenarında kalan ilmek sayısı seksenüç olacak.

kaynak:kadinlarsitesi.com