Psyche (ruh, nefes, zihin) ve logos (bilgi, düzenli söz) kelimelerinden meydana gelen psikoloji, etimolojik olarak ruh bilgisi veya bilimi anlamına gelmektedir. İnsanın duygu ve düünce dünyasını belirleyen süreç ile insan davranılarının ruhi kökenlerini, çeitli davranı kalıpları arasındaki çok yönlü münasebet ve balantıları inceleyen disiplin. Ruhun mahiyetini, dı ve iç duyuları, hayal, tasavvur, zeka ve akıl gibi melekeleri inceleyen bilim. İnsanın ruhi yapısı, özellikleri ve ruh yapısında meydana gelen deiimlerin, davranılara yansıma biçimleriyle ilgili aratırma, inceleme ve çözümlemeler yapmayı konu edinen pozitif bir bilim dalıdır.
Tarihi Süreç İçinde Psikoloji: İlk dönemlerde aklın-ruhun bilimi olarak tanımlanan psikoloji; sonraları aklın doası konusundaki felsefi sorunları ilgi alanının dıında bırakacak biçimde düünmeyi de bir davranı çeidi olarak kabul eden bir tutum ve davranılar bilimi olarak tanımlanmaya balanmıtır. Bugün artık görülmeyen bir cevher olarak kabul edilen ruh, psikolojinin dıına itilmitir. Modern psikolojinin konusu daha çok insanın gözlenebilen faaliyetleri ve içinde bulunduu duruma göre yaptıı davranılardır.
Psikolojinin Metotları:
1.) Müahede.
2.) Mülakat.
3.) Test.
4.) Deneysel Aratırma.
5.) Biyografi (Tek bir kiinin öz geçmii-hayat hikayesi).
6.) Laboratuar (Günlük hayattaki deneylerin veya yeni bir hadiseyi dourabilecek deikenlerin kontrol altında tutulması).

Hedefleri:
1.) İnsan davranılarının tanımını yapmak.
2.) Davranıların sebeplerini çözmek.
3.) Davranıları anlamak ve açıklamak.
4.) Davranıları tahmini olarak önceden kestirebilmek.
5.) Davranıları kontrol altında tutabilmek.
Kaynak: Prof. Dr. Ali Seyyarın katkılarıyla hazırlanmı ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan zürlülük Terimleri Sözlüünden derlenmitir