php

PHP, ilk olarak 1993 yılı ortalarında Rasmus Lerdorf tarafından gelitirilmeye balanmıtır. Lerdorfun amacı kiisel bilgilerini internet üzerinden yayınlamaktı. Buradan yola çıkarak, kiisel web sayfası yapmak için bir yazılım hazırladı ve adına Personal Home Pages (PHP) adını verdi. PHP dili ilk kez duyulmasından çok kısa bir süre sonra geni anlamda popüler olunca, form tipi bilgileri ilemeyi salayan eklemeler yapılarak PHP/FI (Form Interpreter) adını aldı (Bazı kaynaklarda dilin bu versiyonu PHP 2 olarak adlandırılmaktadır ). PHP dili, 1995 yılında Lerdorfun kurmu olduu bir grup tarafından daha da gelitirilerek, ilk kez Perl dilindeki fonksiyonlardan tamamen arındırılmı ve Object Oriented (Nesneye Dayalı) bir dil haline getirilmitir.Daha çok dinamik web içerii oluturmak için kullanılan PHP, son zamanlarda IBM, Oracle ve Zend in giriimleriyle kurumsal yazılım gelitirme platformu haline getirilmeye çalıılmaktadır.

2005 yılı itibariyle PHP 5 versiyonu gelitirilmi durumdadır. PHP dili Linux gibi Açık Kaynak Kodlu bir dildir ve ücretsiz olarak daıtılmakta ve gelitirilmektedir. Linux, Unix, Windows tabanlı iletim sistemlerinde çalıabilen versiyonları mevcuttur.

PHP ile yazılan dosyalar derlenemezler. Sadece internet sunucusunda bu dilde yazılmı scriptleri yorumlayabilecek bir PHP yorumlayıcı program mevcuttur. Bu yorumlayıcı yazılmı PHP scriptlerini sunucunun anlayabilecei bir biçime dönütürür ve yollar.

PHP ile yazılmı bir web sayfasına tarayıcınız ile balandıınızda temel olarak aaıdaki ilemler yapılmaktadır:

– İstemci (Client) tarafından PHP dosyası bir tarayıcı (browser) ile çarılır.

– Sunucu dosya uzantısından bu istein bir PHP dosyası olduunu algılar ve PHP yorumlayıcıya yollar.

– PHP yorumlayıcısı ilgili dosya içindeki scriptleri çalıtırarak geriye döndürdüü sonucu sunucuya tekrar gönderir.

– Sunucuya ulatırılan sonuç İstemci (Client) tarafına HTML dosya olarak yollanır.

– Sunucu/İstemci mantıında web tabanlı uygulama gelitirilebildii gibi, UNIX kabuk programlama ve GTK ile de GUI ye sahip tek baına çalıabilen uygulamalar gelitirmek mümkündür.

Bu yazı wikipedia.orgdan alınmıtır.