Petrol ve doal gaz, ayni tip hidrokarbon moleküllerinden olumu, sırası ile sıvı ve gaz fazlarındaki akıkanlara verilen isimlerdir. Doal gaz yeraltında yalnız baına  bulunabilecei gibi, petrol rezervuarlarında gaz balıı olarak ve/veya petrol içerisinde çözünmü olarak da bulunur. Doal gaz, çounlukla C1-C5 hidrokarbonlarından oluurken, petrol içerisinde C1-C60+ (C60 ve daha aır) hidrokarbonlar bulunur. Petrol içerisinde çözünmü gaz, petrolün kuyuya akmasını salayan en önemli enerji kaynaıdır.

Aaıda petrol ve doal gazın yaklaık olarak bileimleri verilmektedir. Bu tablodan da görülebilecei gibi petrol ve doal gaz, aynı hidrokarbon ailesine ait moleküllerin farklı bileimlerde bir araya gelmesiyle oluur.

Bileen

Doal Gaz
Mol Kesri

Petrol
Mol Kesri

Metan (CH4)

0.90

0.44

Etan (C2H6)

0.05

0.04

Propan (C3H8)

0.03

0.04

Bütan (C4H10)

0.01

0.03

Pentan (C5H12)

0.01

0.02

Hexan ve daha aır (C6H14 ve yukarısı)

<< 0.01

0.43