PERUDAKİ ESRARENGiZ ICA TALARI

Dünyadaki çözülmeyi bekleyen en büyük bilmecelerden biri, ica taları olarak bilinen ,Colomb öncesine ait yaklaık 15.000 adet üzerinde gravürler bulunan bir ta kütüphanesidir.

Bu talar bir çöl ehri olan Peru daki İca ehri yakınlarındaki bir maarada bulunmulardır. İca bakent Lima dan  300 km. Uzaklıkta bulunmaktadır.60 lı yıllarda bir çiftçi Nasca çizgilerinden çok uzakta olmayan bir yerde bir maarada talardan oluan bir tepe bulduunu açıklamıtı.Bazıları ise gömülü haldeydi.iftçi ilk önce cebinde bir kaç tala gelmiti.Ancak bir yıın tala tekrar geri gelmesi pekde uzun sürmedi.Bir zaman taları turistlere satarak iyi para kazandı.

Artık çiftçiyi tanımayan yoktu.Kısa zamanda bir arkeolog ordusu bu maaraya geldi.

Bu arada talarla Peru hükümetide ilgilenmeye baladı.Ve Perunun yamacılarla dolu ikinci bir Mısır olmasını istemediler.iftçiyle ne tür bir anlama yapıldıını kimse bilmiyor ancak, tutuklanmasından ve hapis cezası almasından sonra birden bire sattıı o taların sahte olduunu ve onları kendisinin yaptıını belirtti.Bu ii turistlerden para yürütmek için yaptıını ve ilerin buraya kadar varacaını tahmin edemediini söyledi.


Dr.Javier Cabrera

1966 yılında Dr. Javier Cabrera, doum gününde üzerinde çizimler bulunan küçük bir ta hediye aldı.izimler ona eski geldi,çünkü taın üzerinde ilkel bir balık çizimi vardı.

Dr. Cabrera çiftçinin en iyi müterisi olmutu bu arada. Daha sonra Dr. Cabrera çiftçiyle konumaya gitti ve çizimleri nasıl yaptıına ait bir çok soru sordu.Ve bir çok çelikili cevap aldı.Adam çizimleri kendisinin yaptıını ısrarla söylüyor,ancak bunun ömür boyu hapiste tıkılı kalmaktan korktuu için söyledii belliydi.

Doktor çiftçiden  birkaç bin adet ta satın almıtı.Ve bu talardan daha kaç tane olduunu örenmek istiyordu.Sanki çiftçi her hafta daha çok ta yapıyordu.Cabrera çiftçi tarafından uyutulduuna inanmaya balamıtı.Yani çiftçi taları kendisi yapıyordu.iftçi taları nasıl imal ettiini anlatmayı reddediyordu.Doktor bir hesap yaptı.Buna göre çiftçi hergün en az 1 ta hazırlarsa bütün taları hazırlaması 40 yıl sürecekti.Bu imkansızdı.Dr. Cabrera taların üzerindeki resimler  hakkında cevaplara ulamak için hemen ie koyuldu.

Talar bir çok deiik boyutlardaydı.Bazıları avuç içine sıacak kadar küçük, bazıları ise bir köpek kadar büyüktü.Talardaki çizimler kesintiye uramadan çizilmilerdi.Yani sanatçı elini kaldırmadan çizmiti.Gravürler taın orjinal renginden daha açık renkteydiler.Fakat oyuklardaki renkler daha koyuydu.Buda gösteriyor ki talar uzun zaman önce kazınmılardı.Talar andesit içermekle birlikte griden siyaha deien renlerde volkanik özelliklerde gösteriyordu.Bunun yanında çok sert olan bu ta türünü ilkel aletlerle kazımak çok zordur.Almanyadaki bir labaratuar talardaki oyukları (kazınan yerleri) inceleyerek ,kazıma ileminin eski bir zamanda yapılmı olduu sonucuna vardı.Ayrıca taların bulunduu bölgede milyonlarca yıl öncesine ait fosil ve kemik kalıntılarına rastlandı.

Kil çamurundan yapılma eserleri içinde barındırdıkları organik artıklardan dolayı tarihlendirmek kolaydır ama bu eski talar organik madde içermedikleri için tarihlendirilmesi çok zordur. Klasik karbon metodu cisimdeki organik maddeler( bir zamanlar yaamı olan canlılar) esasına dayanarak bir tarihlendirme yapabilmektedir.Taın üzerindeki koruyucu siyah tabaka bakterilerden meydana gelmitir.İyi bir  koruyucu tabakanın bu ekline gelmesi için binlerce yıl geçmesi gerekiyor.Kazıma ilemi sırasında bu tabakada kazınmı ve gerçek taın görünmesine yol açmıtı.Fakat kazınan yerlerde tekrar siyah bir tabaka meydana gelmeye balamı.Buda gösteriyorki kazıma ilemi çok uzun zaman önce yapılmı.
Dr. Cabberasın talardan oluan kütüphanesi insan melez ırklarına ait kalıntılar,eski hayvan türleri,kayıp uygarlıklarla  ve dünya felaketleriyle ilgili ilgilidir..

Bunlar arasında inkalardan kalmı kasklı insan figürleri, kalp ve beyin naklini gösteren gravürlerde  vardır.Bazı talar hayatı uzatmak ile ilgili genetik kodlarda içermektedir.Kan damarlarının ince hortumlarla betimlenip , doal enerjiyi üretme ve hücre bölünmesinin tasviride bulunmaktadır.Ayrıca  4 seriden oluan talar üzerinde eski mitleri anlatır gibi ve bilinmeyen anakaralar ( kıtalar ) barındırmaktadır.(altta)

Eer eski batık kıtalar teorisini desteklemek istersek ,aratırmacı ve yazar James Churchwardın kutsal bir Tibet tabletinde yazılı olan bilinmeyen 2 kıtayıda örnek gösterebiliriz.Kitabının ismi KAYIP KITA MU ve konusu bir zamanlar hint okyonusunda bulunan bir kıtadır.Bu bölge ayrıca kayıp kıta atlantisin eski kitabelerde bahsedildii yerdir.

Kaif William Niven Yucatanda bulduu bir kabartmada Atlantik ve Hint Okyonusunda bulunan dev kara parçalarına raslamıtı.Bunlar Atlantis ve Lemurya olabilirlermi


Bu gravürde bir sezeryanla doum anlatılıyor.Uyuturmak içinde akupunktur kullanılmı.

Bilimadamları Amerika, Asya ve Afrikanın önceleri bugünkü ekillerinden çok daha farklı olduu görüünde hemfikirdirler.ünkü kıtalar yerdeitirmektedirler.Jeologların yardımıyla Dr. Cabrera , Talar üzerinde çizilmi olan kara parçalarının dünyamızın milyonlarca yıl önceki halini gösterdiini teyit etti.

Dr. Cabrera u sonuca vardı; Gerek zaman, gerek ustalık, gerekse  bilgi bakımından talardaki bu çizimleri o çiftçinin yapmasına imkan yoktu.11.000 ta satın aldıktan sonra Dr. Cabrera , çiftçinin güvendii bir arkadaı olmutu.Ayrıca çiftçinin, turistleri aldattıını kabul eden bir kaıdı imzalaması karılıı  hapisten çıktıınıda örendi.Aksi halde devlet  arazisindeki eyleri satmaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilirdi.

Dr. Cabrera jeologlarla birlikte taların üzerindeki garip haritaları incelemeye koyuldu.Bazı köeler ve kara parçaları tanıdık gibi geliyordu ancak aralarındaki okyanus kısımları garip derecede bugünkünden farklıydı.Bilgisayar analizleri sonucunda jeologlar,bu haritaların, gezegenimizin günümüzden 13 milyon yıl öncesini gösterdikleri sonucuna vardılar.

Peru her zaman garip bir ruhsal güce ve her eyi bilmek isteyen kültürlere sahip olmutur.Hatta gezegenimizi ziyaret ettikleri iddia edilen eski astronotlara ev sahiplii yapmıtır.Perunun büyük bir bölümü yüksek bir elektromanyetik alan üzerinde bulunmaktadır.

Ufo gözlemleri Peru halkı için gayet sık rastlanan ve normal bir olaydır.Hatta bazıları ise Dünya dıı canlılarla irtibat halinde olduklarını iddia etmektedirler.
Bazılarına göre Machu Picchu Ufolar için bir ini yeridir.


Machu Picchu
Ica taları aynen Nasca çizimleri bir sır olarak kalmaya devam etmektedir.Bu bölge yüksek elektromanyetik enerjiye sahiptir.Bu yüzden bir uzay üssü olarak kullanıldıı iddia edilmektedir.Bölge yüksek miktarda demir içerdii için böyle bir enerjiye sahiptir.

İca talarını kim yaptı Göstergeler birazda dünyadıını gösteriyor.Fakat bu konu çözülemeyen sırlar kervanında yol almaya devam edecek gibi.

Kaynak:ufonet.be