Parkinson, ilerleyici ve tedavisi zor bir hastalıktır. Tedavi süreci ilerledikçe ilaçlara karı direnç geliir.

Ve hastada istenmeyen bir çok yan etki oluur. Hastalıın balıca belirtileri, hareketleri balatmada zorluk, uygulamada yavalık, kaslarda kasılma ve istirahat durumunda olan titremelerdir. Vakit geçtikçe bu belirtilere yenisi eklenir.

Parkinson hastalıı, beyinde dopamin denen bir maddenin eksiklii ile oluur. Tedavinin ana hedefi, eksik olan bu maddenin yeniden yerine konmasıdır. Bu hedefle en sık kullanılan ilaçlar, levadopa denen beyinde eksik olan dopaminin ön maddesidir. İkinci grup ilaçlar ise dopamine benzer etki belirten dopamin agonistleridir. Bunlar dıında ,beyinde dopamin miktarını arttırmaya yönelik , dopamine benzer etki belirten bir çok ilaç tedavide test edilmi ve halen günümüzde denenmeye çalıılmaktadır.

Bir hastalıkta çok ilaç denenmesinin nedeni, hastalıkta tedavinin tam baarı kazanmamı olmasıdır. Parkinson hastlıı, ilerleyici bir hastalıktır.  Hastanın ifa beklentisi, kullanılan ilaçların kısıtlılıı, ilaçların bir müddet sonra hastalıa etki etmemesi hastayı ve hekimi zor taktirde bırakır.

Tedavide aaıdaki konulara dikkat etmek baarıyı arttırır.

1 – ncelikle deneyimli bir doktor tarafından doru tanı konmalıdır. Bazı ilaçlar, kimyasal maddeler ve hastalıklar, parkinson hastalıına benzer belirtiler gösrerirler
2 – Hastalıın aırlık derecesine göre ilk tercih edilecek ilaç grubuna dikkat etmek gerekmektedir. Dopaminin ön maddesi olan, levadopayı uzun müddet kullanmak, istemsiz hareketler ve hastalık belirtilerinde dalgalanmalar yapar. Zaman zaman istenmeyen istemsiz hareketler kalıcı olabilir

3 – Parkinson hastalıında tedavi daha çok ilaçla kontrol altına alınamayan titremeye yöneliktir. Cerrahiden sonrada hastalar ilaçlardan kurtulamazlar. Kısaca cerrahi ilaçla kontrol altına alınamayan belirtileri, kontrol altına almaya çalıan bir metottur. Sadece titremi olan hastalarda baarı salanabilir.

4 – Hastalık ilerledikçe, belirtileri kontrol altına almak için,hasta kendi kendine ilaç dozunu ayarlar. Bu durum ilaç doz ayarının bozulmasına sebep olur. İlaca balı yan tesirler ortaya çıkar ve zaman zaman bu yan tesirlerin sona erdirilmesi olanaksız hale gelir.
Parkinson hastalıının tedavi baarısı doktorun doru tanı koyması, ideal ilaç balaması, hasta ve hasta yakını iletiim içerisinde olmasına balıdır.

Kaynak:  nörolog doç. dr. serdar da