Parkinson hastalıı, beynin alt kısımlarındaki gri cevher çekirdeklerinin bozukluuna balı bir sinir sistemi hastalıı. Genellikle orta ya hastalııdır. Adını hastalıı ilk defa 1917′de titremeli kalp yetmezlii problemi taımıyorsanız, aaıda yer verilen bazı basit beden eitimi hareketlerini çalımanızın size yararlı olacaına inanıyoruz.

Bazı hareketleri bir kez örendikten sonra, evde her gün kendi baınıza yapabilirsiniz. Hareketlerinizdeki kısıtlılık nedeniyle tek baınıza beden hareketlerini çalıamayacaksanız, bir fizyoterapistin yardımıyla germe egzersizleri ve bazı pasif hareketler yapılabilir ve daha sonra aile bireylerinden biri tarafından her gün ve tertipli olarak tatbik edilebilir. Her gün yapılan egzersizlerin günlük faydası hafif olsa bile, birikmi yararlı tesirini haftalar sonra fark edeceksiniz. Günde 5-10 kez ya da daha fazla yapmanız öneri edilen bazı egzersizler aaıda tarif edilmitir.

Sırtüstü yatarken yapılacak egzersizler
1. Her bir bacaınızı, diz bükülü haldeyken, sırayla karnınıza doru çekiniz, dier bacaınızı yataktan kalkmayacak biçimde bastırınız. Bu arada ellerinizden destek alabilirsiniz.
2. Ellerinizden destek alarak, her iki bacaınızı dizlerinizi bükerek karnınıza doru çekiniz.
3. Her bir bacaınızı sırayla, dizlerinizi bükmeden havaya kaldırınız.
4. Dizlerinizi bükmeden ayaklarınızı bilekten kendinize doru bükünüz ve 5 sn tutunuz.
5. Kol ve bacaklarınızı yanlara doru açıp kapatınız.
6. Her iki bacak birleik ve dizler bükülü halde iken kalça hareketi ile sa ve sol yana dönerek dizlerinizi yataa dedirmeye çalıınız.
7. Bir önceki hareketi yaparken bacaklarınızı bir yana, baınızı aksi yöne çeviriniz.
8. Dizleriniz bükülü halde, el ve ayaklarınızı yataa bastırarak kalçanızı yataktan yukarı doru kaldırıp 5 sn. tutunuz.
9. Bir önceki hareketi, avuç içi yukarı bakacak biçimde ellerinizden kuvvet almadan tekrarlayınız.
10. Dizleriniz hafif bükülü iken, ba ve omuzlarınızı kaldırarak ellerinizi dizlerinize dedirmeye çalıınız.
11. Dizleriniz bükülü, elleriniz kenetli iken sırayla saa ve sola doru uzanmaya çalıınız ve 5 sn. kalınız.

Yüzüstü yatarken yapılacak egzersizler
1. Eller arkada kenetli iken ba tavana bakacak biçimde gösünüzü yataktan kaldırınız. Bu durumdayken baınızı saa ve sola çeviriniz.
2. Ellerinizle yataa abanarak, dirsekler düz olacak biçimde ba ve gösünüzü yataktan kaldırınız.
3. Dizlerinizi sırasıyla bükünüz.

Otururken yapılacak egzersizler
1. Kollarınız yanda, gövdeniz öne eik pozisyonda iken nefes alınız ve sırtınız dik olacak biçimde dorulunuz.
2. Vücudunuzun aırlıını sırayla sa ve sol yanlara eilerek aktarınız.
3. Bir dizinizi kendinize doru çekerken dier tarafa eilerek aırlık aktarınız.
4. Dizinizi kendinize doru çekiniz ve baınızı yavaça dizinize yaklatırmaya çalıınız. Balangıç konumuna geri dönünüz. sırtınızı dik tutmaya çalıınız.
5. Sırayla topuklarınızı ve parmak uçlarınızı yerden kaldırınız.
6. Daha sonra bir ayaınızın topuunu kaldırırken dier ayaınızın parmak ucu kalkacak biçimde hareketi tekrarlayınız.
7. Elleriniz dizler üstünde çapraz yaptıktan sonra, kollarınızı yanlardan yukarıya doru bir daire çizecek biçimde kaldırınız ve indiriniz.  Kollarınızı kaldırırken burundan derin bir nefes alıp, kollarınızı indirirken aızdan nefes veriniz.
8. Kollar yana açık konumda iken ellerinizi omuzlarınıza koyunuz ve saa doru dönerek 5 sn. durunuz, daha sonra orta pozisyona gelip ilemi sola doru dönerek tekrarlayınız.
9. Sa kol düz bir biçimde ileri uzatılırken, sol bacaınızı karnınıza doru çekiniz. Daha sonra tıpkı ilemi sol kol-sa bacaınızla tekrarlayınız.
10. Sırayla sa ve sol dizinizi düz bir biçimde ileri doru uzatınız.
11. Her iki omuzunuzu yukarı kaldırarak kulaklarınıza dedirmeye çalıınız.
12. Her iki omuzunuza kendi ekseni çevresinde daireler çizdiriniz.
13. Baınızı önce öne sonra arkaya yatırınız.
14. Baınızı saa ve sola yatırınız.
15. Baınızı bir yandan dier yana çeviriniz.
16. Baınızı önce saat yelkovanı yönünde, sonra ters yönde döndürünüz.

Not: 13-16. maddelerde belirtilen hareketleri badönmesi, boyun eklemlerinde hareket kısıtlılıı, boyun fıtıı olan hastaların çalımaları sakıncalıdır.