1. Bu hastalıın tedavisi var mı
Son günlerde psikiyatristler artık tedavide geni bir ilaç çeitliliine sahipler. İlaçla tedavide tedavi oranları yüz güldürücü. Etkin bir tedavi ile hastaların yaklaık yüzde 70′inde tam iyileme ya da belirgin düzelmeler olabiliyor. İlaç ve psikoterapi kanıtlanmı en baarılı yöntemleri.
2. Panik atak kadınlarda mı erkeklerde mi daha çok görülüyor, hangi ya aralıklarında daha çok rastlanıyor ve belli balı nedenleri var mı

Aratırmalar, kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla panik bozujluk görüldüü eklinde. Bozukluun balangıç yaı 15-25 ve 45-54 yaları arasında daılım gösterir. Hatalıa yatkınlık sürdüren biyolojik ve psikososyal etkenlerin nasıl bir mekanizma ile bunu yaptıkları hala belirsiniz.

3. Hatalıın tekrarlamaması için neler yapılmalı
Toplum, özellikle anksiyete ya da panik ataı balatacak stres etkenleri ve riskli durumlarla nasıl ba edilebilecei konusunda bilinçlendirilmeli, Kiideki belritiler tekrarlasa bile kendisine artık hastalıkla ba etme konusunda daha güçlü olduu açıklanır.
4. Panik atak bozukluun farkları nelerdir

Panik atak aniden balayan ve bir nedeni olmayan bir anksiyete bozukluudur. Atak sırasında yaanan sıkıntıya bedensel belirtiler elik eder. Kii çıldırma, ölüm ve kontrolünü kaybetme korkuları ile bulunduu ortamdan kaçmak ister. Panik bozukluk ise hastalıın ismidir.
5. Tedavinin baarısı için yapılması gerekenler nelerdir

İlk etapta hastanın içinde bulunduu koullar, hastalıın iddeti ve yarattıı yeti yitimleri gibi etkenler detaylı olarak deerlendirilerek her hasta için bireysel bir tedavi planlanmalıdır. Kiinin ve çevresinin hem hastalık hem de tedavi süreci hakkında bilgilendirilmesi de son derece önemlidir.