Panik atak nedenleri çok çeitlidir.Aaıda madde madde bunları sıralayacaız. Her bir Panik atak nedeninin açılımını Dr. Nihat kayanın Panik Atak üzerine yazdıı kitap da bulabilirsiniz.
Psikiyatrik Hastalıklardan ve bazı durumlardan hangileri Panik Ataa sebeb Olmaktadır

Panik Ataın en sık görüldüü hastalık :panik Bozukluktur. Halk arasında bu hastalıa yakalanlara “kestirmeden” panik atak denmektedir.Biz doktorlarda buna alıtık artık

1. Depresyon
2. Genel kaygı bozukluu
3. Sosyal Fobi
4. Obsesif Kompulsif Bozukluk.
5. Alkol-Madde kullanım bozuklukları
6. zellikle Esrar ve Kokain ciddi panik ataa yol açar.
7. Travma sonrası stres bozukluu
8. Manik depresif bozukluk(bipolar hastalık)
9. Bazı izofrenik vak’alar
10. Homoseksüel dürtü baskısına balı panik ataklar
11. Somotoform Bozukluk
12. Hipokodriasis(hastalık hastalıı)
13. Agorafobi

Panik Ataa Neden Olan Kiilik Bozuklukları:

1. Kaçıngan çekingen
2. Obsesif Kompulsif
3. Paranoid(üpheci)
4. Borderlayn(uçlarda)
5. Histrionik
6. Baımlı-Hayır Diyemeyen

Panik Ataa Neden Olabilen Fiziksel Organik Bozukluklar:

1. Gizli eker-Hipoglisemik ataklar
2. Aır kansızlık ve vitaminsizlik
3. Tiroid hormon bozuklukları_Guatr
4. Hipo ve Hipertansiyon Atakları
5. Bazı Kalp ve damar hastalıkları
6. Böbrek üstü bezi hastalıkları,aırı Adrenalin dearjı
7. Bazı aır st solunum yolu enfeksiyonları ve aır gripler
8. Tedavide kullanılan bazı antibiotikler
9. Bazen Kortizollü ilaçlar
10. Ameliyatta kullanılan anestezik maddelerin bazıları
11. Bazen Ameliyat sonrası
12. Bazı Beyin hastalıkları ve Epilepsi
13. Vucut metabolizmasını bozan minarel-vitamin ve elektrolit dengesizlikleri
14. İrritabl Kolon sendromu
15. Astım,Bronit,Amfizem gibi Kronik tıkayıcı Akcier hastalıkları
16. Migren