Osmanlıda ilk fethedilen ada, 1308 yılında alınan ve imdi Apoya cezaevi olan İmralı Adasıdır.

Osmanlı tarihinde ilk sava, 1284 yılında Bizans tekfurlarıyla yapılan Ermeni Beli savaıdır.

Osmanlı Devleti ilk borcu Kırım Savaı sırasında İngiltere’den almıtır. Sultan Mecid dönemidir. 28 Haziran 1855 günü Londra da imzalanan anlama ile İngiltere ve Fransa dan be milyon İngiliz altını borç alınmıtır.

Avrupa seyahatine çıkan ilk ve tek Osmanlı Padiahı Sultan Azizdir. 21 Haziran 1867 tarihinde balayan bu yolculuk 44 gün sürmütür. Fransadan balayıp, sırasıyla Belçika, Almanya, Avusturya-Macaristanı gezip geri dönmütür. İlk posta pulunu da yine Sultan Abdülaziz kullanmıtır.

Osmanlı Devleti, uçaı ilk kez I. Dünya Savaı’nda kullanmıtır.

Osmanlı Devleti’nin Afrika’da kaybettii ilk toprak parçası Cezayir’dir.

İlk vapur, İkinci Mahmud zamanında ve 1827 yılında satın alınmı olup halk arasında “Buu gemisi” adıyla anılmıtır.

Osmanlılarda ilk matbaa, çüncü Ahmed zamanında ve 1327 yılında faaliyete geçen İbrahim Müteferrika Matbaasıdır.

İlk gazete İkinci Mahmud döneminde ve 1 Kasım 1831 Salı günü yayınlanan Takvim-i Vakayidir.

Devirmeyken Sadrazamlık makamına yükselen ilk kii, fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından tayin edilen Veli Mahmud Paadır.

İlk Osmanlı madeni parasının adı Sikkedir ve Orhan Gazi adına 1327 yılında basılmıtır.

Osmanlı tarihinde ilk air padiah Fatih Sultan Mehmedin babası İkinci Muraddır.

Osmanlı tarihinde sava meydanında ehit olan ilk (ve tek) padiah Birinci Muraddır. 1389 yılında, 1. Kosova Savaında ehit dümütür.

Osmanlı Devleti’nin toprak kaybettii ilk antlama Karlofça’dır. Karlofça Antlaması ile Banat ve Temevar hariç, bütün Macaristan ve Erdel Beylii Avusturya’ya, Ukrayna ve Podolya Lehistan’a, Mora ve Dalmaçya kıyıları Venediklilere bırakıldı.

İlk Boaziçi Köprü Projesi de Sultan İkinci Abdülhamid döneminde yapıldı. 1900 yılında, Anadoluhisarı ile Rumeli Hisarı arasında bir köprü kurulması için Bosphorus Railroad Company adlı irket çalımalara baladı. Köprü üzerine demiryolu döenmesi de planlanmıtı. Böylece, Avrupadan kalkan bir tren Badata kadar gidebilecekti. Ancak iç karııklıklar ve Sultan Abdülhamidin tahttan indirilmesi o zaman için bu projenin gerçekletirilmesine engel oldu.

İstanbula ilk tünel yine Sultan Abdülaziz zamanında Fransız Mühendis Emile Gavand tarafından yapıldı ve bu tünel 17 Ocak 1874 günü hizmete girdi. Dünyanın üçüncü yeraltı treni olan bu tünel 575 metre uzunluunda ve 7 metre geniliindedir.

İlk kıyafet kanunu 3 Mart 1829 yılında ve İkinci Mahmud zamanında yayınlanmıtır. Bu kanuna göre sarık ve cüppe ilmiye sınıfına ayrılmı olup devlet memurlarının fes, setre, pantolon ve kaput giymeleri kararlatırılmıtır.

İstanbula defnedilen ilk padiah Fatih Sultan Mehmeddir

İstanbulda öldürülen ilk padiah, “Genç Osman” adıyla bilinen İkinci Osmandır.

İlk daimi ordu 1328 yılında Orhan Gazi Beyin emriyle kurulmu olup, bu orduya “Yaya” adı verilmitir.

Osmanlı padiahlarından İstanbulu ilk kuatan 1391 yılında Yıldırım Bayezid olmutur.

İlk telgraf da Sultan Mecid döneminde kurulmu, 9 Eylül 1855 Pazar günü faaliyete geçmitir. Kırım’dan İstanbul’a çekilen ilk telgrafta Kırım ehri olan Sivastopol’un Rus igalinden kurtarıldıı bildirilmekteydi.

Osmanlı Devleti’nde ilk tershane Yıldırım Bayezid devrinde Gelibolu’da oluturulmutur.

“Rumeli” adı verilen Avrupa yakasında ilk ele geçirilen yer, Geliboluda Orhan Gazinin büyük olu Süleyman Paa tarafından alınan impe limanıdır.

Osmanlıların ilk Beylik merkezleri ve bir bakıma ilk bakentleri Söüt Kasabasıdır. Daha sonra sırasıyla Yeniehir, Bursa, Edirne ve İstanbul bakent oldu.

İlk barı anlaması, 1330 yılında Orhan Gazi ile Bizans İmparatoru çüncü Andronikos arasında imzalanmıtır.

“Valide Sultan” adıyla anılan ilk padiah anası, İkinci Selimin hanımı ve çüncü Muradın anası olan Nur Banu dur.