Oramiral Yener Karahanolu

Oramiral Yener Karahanolu, 1946 yılında Erzurumda dodu. 1964 yılında Deniz Harp Okulundan Astemen olarak mezun olmu, Deniz Harp Okulunda ilave iki yıl örenim görerek  1966 yılında Donanmaya katılmıtır.

1976 yılına kadar Deniz Kuvvetlerine balı çeitli gemilerde Bran Subaylıı ve Gemi Komutanlıkları  yapan Koramiral Karahanolu, 1978 yılında Deniz Harp Akademisinden mezun olmu; ardından Kurmay Subay olarak; ıkarma Filosu Harekat, İstihbarat ve Muhabere ube Müdürlüü, Tcg Tınaztepe 2 nci Komutanlıı, Tcg Yarhisar Komutanlıı, Deniz Kuvvetleri Harekat Bakanlıında İrtibat ve İstihbarat Karargah Subaylıı, Tcg Kılıçalipaa Komutan Vekillii, Donanma Komutanlıında Harekat ve Eitim ube Müdürlüü ile Harekat Grup Bakanlıı, Deniz Kuvvetleri Komuta Kontrol Daire Harekat ube Müdürlüü ve 1 nci Muhrip Filotilla Komodorluu görevlerini yürütmütür.

1990 yılında Tuamirallie terfi etmitir. Tuamiral rütbesi ile Deniz Kuvvetleri Harekat Eitim Daire Bakanlıı ve ıkarma Gemileri Komutanlıı görevlerinde bulunmu, 1994 yılında Tümamirallie terfi etmitir. Tümamiral rütbesi ile Deniz Kuvvetleri Lojistik Bakanlıı ve Harp Filo Komutanlıı görevlerini yürütmü, 1998 yılında Koramirallie terfi ederek Deniz Kuvvetleri Denetleme ve Deerlendirme Bakanlıı ve Kurmay Bakanlıı ile Güney Deniz Saha Komutanlıı görevlerinde bulunmu, 30 Austos 2003 tarihinden geçerli olarak Oramirallie terfi ederek Donanma Komutanlıına  atanmıtır.

2003-2005 yılları arasında Donanma Komutanlıı görevini ifa eden Oramiral Yener KARAHANOLU 26 Austos 2005 tarihinden itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlıı görevini deruhte etmektedir.

Oramiral KARAHANOLU, Türk Silahlı Kuvvetleri stün Hizmet Madalyası sahibidir.

Bayan Aytaç KARAHANOLU ile evli olan Oramiral KARAHANOLUnun Burak ve Iık adında iki çocuu vardır.

Oramiral KARAHANOLU İngilizce bilmektedir.