Oramiral Muzaffer Metin Ataç

Türkiye Cumhuriyetinin 22nci Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin ATA, 1946 yılında İstanbulda domu; 1960 yılında Deniz Harp Okulu ve Lisesine girmi, 1965 yılında Deniz Harp Okulundan Astemen rütbesiyle mezun olmutur. Müteakiben iki yıl subay olarak örenimine devam ederek 1967 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlıında fiilen göreve balamıtır.

Donanma Komutanlıı balısı çeitli gemilerde Bran Subaylıı, Bölüm Amirlii ve II nci Komutanlık görevlerinde bulunan Oramiral Metin ATA, ALITEPE Muhribinde Komutanlık yaparak 1990-1992 yılları arasında III ncü Muhrip Filotillası Komodorluu görevini deruhte etmitir.

1976 yılında Deniz Harp Akademisinden, 1979 yılında NATO Savunma Kolejinden ve 1980 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olan Oramiral Metin ATA, Donanma Komutanlıı, Deniz Kuvvetleri Komutanlıı ve Genelkurmay Bakanlıı Karargahlarında muhtelif karargah subaylıı görevlerinde bulunmu, 1985-1986 yıllarında NATO ENF ubesi Müdürlüü, 1986-1989 yılları arasında SHAPE Milli Askeri Temsil Heyeti Bakanlıı Deniz Plan Subaylıı ve 1989-1990 yıllarında da Deniz Kuvvetleri Komutanlıı Harekat Plan ubesi Müdürü olarak görev yapmıtır.

1992 yılında Tuamirallie terfi ederek, iki yıl süre ile Deniz Kuvvetleri Komutanlıı Personel Eitim Dairesi Bakanlıı ve bir yıl süre ile de Deniz Kuvvetleri Komutanlıı Personel Bakanlıı görevlerinde bulunan Oramiral Metin ATA, 1996 yılında Mayın Filosu Komutanlıı görevinde iken Tümamirallie terfi etmitir.

Bu rütbe ile, 1996-2000 yılları arasında Donanma Komutanlıı Kurmay Bakanlıı ve Harp Filosu Komutanlıı görevlerini ifa eden Oramiral Metin ATA, 2000 yılında Koramirallie terfi etmi ve müteakiben 2000-2001 yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlıı Denetleme ve Deerlendirme Bakanlıı, 2001-2003 yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlıı Kurmay Bakanlıı ve 2003-2005 yıllarında Kuzey Deniz Saha Komutanlıı görevlerini deruhte etmi ve 2005 yılında Oramirallie terfi etmitir.

2005-2007 yılları arasında Donanma Komutanlıı görevini ifa eden Oramiral Metin ATA, 24 Austos 2007 tarihinden itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlıı görevini deruhte etmektedir.

Oramiral ATA, Türk Silahlı Kuvvetleri stün Hizmet Madalyası sahibidir.

Oramiral Metin ATA, Bayan Iın ATA ile evli olup, Emre isminde bir olu vardır.