Rusya’da kendilerini “transhümanist” olarak adlandıran bir grubun kurduu Krio Rus merkezi, ‘klinik ölüm’ü gerçeklemi, ama beyin hücreleri henüz ölmemi kiileri para karılıı dondurarak yeniden ‘canlanacakları‘ ana kadar özel kapsüllerde saklıyor.

2005 yılından bu yana faaliyet gösteren KrioRus “Cyronics”, yani “kriyobiyoloji” alanında ABD dıındaki ilk, ceset ya da organ saklama olanaına sahip dünyadaki üç kurulutan biri.
“Kriyobiyoloji” yasal olarak ölmü, yani kalbi durmu kiilerin özel koullarda dondurularak gelecekte teknolojinin ilerlemesinin yardımıyla canlandırabilecei ve daha salıklı ve uzun bir hayat sürebilecei tezine dayanıyor.

Transhümanistler“, teknoloji ve bilimin insanolunun hastalık ve yalanma, hatta ölüm gibi sorunlarına çözüm bulabileceine, yani ölümün uzun süre, belki de sonsuza kadar ertelenebileceine inanıyor.

-196 derecede
Milliyet’in ziyaret ettii Alabuevo köyündeki KrioRus merkezindeki kuru buz dolu dev özel kabinde, bir gün yeniden canlanacakları umuruyda dört kiinin cesedi saklanıyor. Bu kiilerinden ikisi Ukraynalı, dierleri ise Hollandalı ve Estonyalı. Merkezde devam eden onarım çalımaları tamamlandıında kabinde bulunan dört kii sıvı nitrojen dolu “termos”adı verilen bir baka kabine, yani sıfırın altında 196 dereceye konulacak.

Aslında u anda KrioRus’ta yine sıvı nitrojen dolu bir termosun içinde dört kiinin beyni de saklanıyor. Beyinlerden biri, Rus kamuoyunda iyi tanınan, yaamını “kriyobiyoloji” ye adamı Kriorus’un yöneticisi Valeriya Prayd’ın annesine ait.

Prayd, açılır açılmaz içinden dumanlar çıkan termosun içindeki dier beyinlerin ve kuru buzda saklanan dört cesedin kimlere ait olduunu yakınları istemedii için açıklayamayacaını söylüyor. Ancak KrioRus’un ilk dondurduu kiinin kim olduu biliniyor: 80 yaında St.Petersburg’da ölen matematik öretmeni Lidiya Federenko… Federenko, torununun istei üzerine 2005′te dondurulmu.

Beyinler için vücut yaratılacak
Prayd, insanın kalbi durduktan sonra da aslında yaamaya devam ettiini belirtiyor ve “Beyin hücreleri bir süre canlı kalır. İte, beynin hâlâ yaadıı sırada ceset bizim istediimiz koullarda saklanabilirse o kiinin ileride bir gün yeniden hayata dönmesi teorik olarak mümkün” diyor.

Peki ama nasıl
Kriyobiyoloji” ile ilgilenenler, gelecekte teknolojinin ulaacaı düzeyin cesetleri ve canlı hücrelere sahip, beyinleri uygun koullarda dondurulan kiileri yeniden “canlandırabileceine” inanıyor. Prayd, nanorobotlar yardımıyla cesetlerdeki hücrelerin canlandırılabileceini, sadece beyinleri saklanan kiiler için ise vücutlar yaratılabileceini söylüyor.

Zenginlere özel termos
ABD dıındaki tek saklama merkezi olan KrioRus’la geçen yıl temasa geçen bir Hollandalı, aır hasta olan babası öldüünde cesedin dondurulmasını istemi. lüm haberi ulaınca özel bir araçla ceset Moskova’ya getirilmi. Bazı zengin müteriler ise dondurulma ilemin evlerinde yapılabilmesi için merkezden dev termos satın almı.

Bu yolla yaama dönüe inananlar kıın donan kimi kurbaaların baharda çözülerek hayata devam ettiini, ABD’de bazı hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin baarılı olduunu hatırlatıyor ve dondurulan insanların en geç 2040-2050′de ‘uyandırılabileceini’ düünüyor.
ABD’de ilk insan dondurma ileminin yapıldıı 1984 yılında “hayata dönü”ün 2010′a doru gerçekleebilecei umuluyordu. ABD’li fizikçi Robert Ettinger’in 1964 yılında yazdıı “The Prospect of Immortality” kitabıyla gündeme gelen ve çok tartıılan “kriyobiyoloji”ye bilim adamları kukuyla bakıyor.

——————————————————————————————————————————

ُُ فسٍ ذآئِةُ اتِ إِا تُف أُجُرُ اِاةِ ف زُحزِح عِ اارِ أُدخِ اجة فد فاز ا احاةُ ادُا إِا تاعُ اغُرُرِ

Kullu nefsin zâikatul mevt(mevti), ve innemâ tuveffevne ucûrekum yevmel kıyâmeh(kıyâmeti), fe men zuhziha anin nâri ve udhılel cennete fe kad fâz(fâze), ve mâl hâyâtud dunyâ illâ metâul gurûr(gurûri).

Her nefs, ölümü tadıcıdır ve lâkin ecirleriniz (amellerinizin karılıı) kıyamet günü ödenir. O vakit kim ateten uzaklatırılır ve cennete sokulursa o takdirde o kurtulmutur. Ve dünya hayatı, aldatıcı metadan baka bir ey deildir.

Lİ İMRN Suresi

Ayet – 185

——————————————————————————————————————————