ocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Serap Uysal alama nöbetlerinin aileleri korkuttuunu belirterek öyle diyor:  Epilepsi nöbeti bu galiba, ya da bebeimin kalbi durdu , onu kaybediyorum sandım diyen aileler ile karılatıımda onlara panikleri konusunda hak vermemek mümkün deil.

Ama durumu doru deerlendirip, neler olabilecei ya da olmayacaını ayrıntılarıyla anlamak için mutlaka doru tespitler yaptıktan sonra çocuu daha sakin izlemek mümkün olabiliyor. Soluk tutma veya katılma nöbetleri genellikle bebeklikte 2. Aydan itibaren görülebilir. Ancak ilk ayda da çok nadiren ortaya çıkabiliyor. 1,5-2 ya en fazla görüldüü dönemdir. Genellikle 4 yata nadiren 6 yata sonlanır. ocuk alamaya baladıında nefesini tutar, rengi deiir genellikle morarır, vücut kasılabilir, bilinç deiiklii yaanır. Nefes tutma kesinlikle bilinçli bir hareket deildir, istemsiz ve refleks bir davranıtır. Bazen morarma ve kasılmayı, ani bir soluklama , geveme ve uyku hali izler. Bu kısa süreli durumu takiben çocuk normal bilinçli haline geri döner. Aileye panik durumu yaatabilen bu durum, nadir olabildii gibi bazen sıktır, hatta gün içinde tekrarlama eilimindedir. Arı veya sinirlenme bu durumu tetikleyebilir.

Kız veya erkek çocukta görülme sıklıı aynıdır. Neden ortaya çıktıına ilikin farklı görüler vardır. Genetik yatkınlık vakaların çounda saptanır. Yani çocuun anne ve/veya babasında ya da yakın çevresinde bu durumun yaandıına dair öykü % 20-40 arasındadır. Bir baka görü beynin olgunlama sürecinde sempatik ve parasempatik sistemin aırı aktivitesinin engellenememesidir. Bazı durumlarda vücut demir miktarındaki yetersizlik söz konusudur. Demir beyin için önemli bir elementtir çünkü beyin geliiminde ve sinir sistemindeki bazı maddelerin yapımında yardımcı bir maddedir. Eksiklii bu durumu tetikleyebilmektedir. Tehis koyarken mutlaka ayrınlı bir muayene, çocuun o anda çekilmi video görüntüleri, ve Elektroensefalografi (EEG) gereklidir. Soluk tutma nöbeti sırasında yaanan anoksi yani oksijenlenmedeki azalma beyindeki sinir hücrelerinin ani fonksiyonal depresyonuna yol açar. Farklı klinik görüntülere yol açabilir.

rnein ; Basit nefes tutmada çocuk nefesini tutar, morarır, bilinç kaybı olmaz Aır eklinde bilincinide kaybeder. ok nadiren daa aır tabloda epileptik nöbetler görülebilir. Ancak hepsinde EEG normaldir. Hastaları izlerken olayın sıklıı ve iddeti göz önüne alınarak izlem planı yapılır. rnein demir eksiklii saptanırsa hemen tedavisi balanmalı ve tedavi sonrası kontrol edilmelidir.Aır vakalarda ilaç tedavisi planlanabilir.Seçilecek ilaç hekim tarafından belirlenir Sonuç olarak soluk tutma nöbeti bir epilepsi deildir aynı zamanda psikososyal davranı bozukluu ile ilgisi yoktur. Dikkatle izlenmeli ancak olumsuz sonuçların yaanmadıı bilinmeli

Kaynak:www.bebek.com