bilim adami
Büyük bilim adamlarının büyük yanlıları
Eskiler, “dünyada doru bilinen bir yanlıı düzeltmek kadar zor birey yok” derler. Galiba adını oldukça duyduumuz bu bilim adamları da aynı yanılgıya dütüler. Doru zannettikleri birçok bilgi aslında yanlı. İte yakından tanıdıımız o bilim adamları ve doru zannettikleri yanlılar!

aristo

1-Aristo (M. 384-322)
-Uçan nesnelerin atmosfer tarafından taındıına
-Kalbin zekanın ve hissin merkezi olduuna
-Hafif nesnelerin aır nesnelerden daha hızlı dütüüne
-Yaayan canlıların herhangi bir aileye ihtiyacı olmadan birdenbire yaratılabileceine
inanıyordu.

leonardo

2-Leonardo Da Vinci (1452-1519)
Düen nesnelerin hızının daha çok dütükçe hızlandıını zannediyordu. Aslında daha uzun bir mesafeden dütüünde hızlanıyordu.

gelileo

3-Galileo Galilei (1564-1642)
30 yıl boyunca, aır nesnelerin hafif nesnelerden daha hızlı olduunu düündü. Ta ki mehur deneyinde gerçei örenene kadar.

goetho

4-Goethe (1749-1832)
Iıa ve renge ilikin görüleri günümüze göre tamamen yanlı olan Goethe aynı zamanda kara parçalarının okyanuslara yerletiini düünen neptünizm akımını savunuyordu. ou bilimadamı ise volkanizmi savunuyor.

lardner

5-Dr. Dionysius Lardner (1793-1859)
Buharlı geminin asla Atlantik Okyanusunu geçemeyeceini çünkü asla yeterince kömür taıyamayacaını belirtmiti. Bu düüncesi 1839da baarılı bir ekilde kırıldı.

thomson

6-William Thomson (1842-1907)
-Dünyada yaamın 20 milyon yıl önce baladıına
-Iıın çok çabuk elektromanyetik dalgalar yaydıına
inanıyordu

simon newcomb

7-Simon Newcomb (1835-1909)
Her ne kadar Wright Kardeler ilk kısa uçularını gerçekletirdinde hayatta olsa da, aır bir makinanın havada uçabileceine inanmıyordu.

eartns mach

8-Earnst Mach (1838-1916)
Maddenin atomik yapılardan olutuuna ve izafiyet teorisinin tamamen yanlı ve dogma olduuna inanıyordu.

percival lowell

9-Percival Lowell (1855-1916)
Marsta bulunan 500 adet kanalın haritasını çıkarmıtı ki bunlar sadece optik bir ilüzyondu.

william pickering

10-William Pickering (1858-1938)
Aydaki karanlık deliklerin sinek yıını ya da yaayan küçük hayvanların yaadıı delikler olduuna inanıyordu!

bilim adami

11-Nikola Tesla (1856-1943)
İnsanolunun nükleer enerjiye asla ulaamayacaına inanıyordu.

ernest rutherford

12-Ernest Rutherford (1871-1937)
O da Tesla gibi nükleer enerjinin ulaılmaz olduunu düünüyordu ve izafiyet teorisine de asla inanmadı.