kasinti

Neden kaınırız

Amerikalı bilim adamları, kaınmanın beyne hissi taıyan omurilikteki bazı sinir hücrelerinin faaliyetini engelleyerek, kaıntıyı geçirdiini buldular.

Minnesota niversitesi tarafından yapılan ve Nature Neuroscience dergisinde yayımlanan aratırmaya göre, bu etki sadece deri kaındıında kaınılırsa ortaya çıkıyor, kaıntı olmadan kaındıında aynı etki olumuyor.

nceki aratırmalarda, omurilikteki “spinotalamik” bölgenin kaıntı konusunda kilit rol oynadıı ve bu bölgedeki sinir hücrelerinin, deriye kaındırıcı bir madde dediinde daha aktif hale geldii görülmütü.

Primatlar üzerinde yapılan son çalımada, kaıntı sırasında deriyi kaımanın spinotalamik bölgedeki sinir hücrelerinin faaliyetini durdurduu ve bunun da kaınan bölgeden beyne omuriliin sinyal göndermesini engelledii ortaya çıktı.