Her cins, boy ve pekçok deiik biçimde ortaya çıkabilen nasırlar bu sorunu çekenler için ciddi bir sıkıntı, kötü bir görüntü ve youn bir problem durumuna gelir. Hatta çekilen arılar iirlere bile husus olmutur!

Ne tür olursa olsun problemlerle ba edebilmenin ilk adımı karı karıya olduunuz sorunu aratırmak, tanımak ve bilinçli davranmaktır.

Bu ay derhal herkesin ortak sorunu olan “nasır” dosyasını hazırladık.  Gündelik yükümüzü taıyan vefakar ayaklarımızın bu dümanını daha iyi tanımak ve problemi tamamen veya kısmen ortadan kaldırabilmek için neler yapılabileceini aratırdık.

Salıklı ve ho ayaklar için…

Nasır nedir

Nasırın oluma nedeni esasında vücudun o bölgesine yardımcı olmaktır; cilt sürtünme veya basınç nedeniyle belli bir bölgede tahri hissettii vakit kalınlaarak tepki verir yani nasır oluturarak o bölgeyi korumaya alır. Dolayısıyla nasırın tanımı en basit ekliyle cildin korunma hedefli olarak kalınlamasıdır. Vücutta nasır meydana gelen bölgelerin çou vücudun belli bir aırlık taıyan bölgeleridir. Bu kalınlama yalnızca ayakta olmayabilir ancak nasırın en youn göründüü bölge ayaklar olduundan genellikle ayak nasırlarından söz edilir.

Sürtünme veya basınç derken ne kastedilir fazla dar veya sıkı bir ayakkabı, sert zeminden oluabilecek bir sürtünme hatta iki ayak parmaının birbirine yaptıı basınç veya sürtünme bunlara örnektir. Bu gibi örneklerin her birinde tekrarlanan basınç veya sürtünme nasır oluumuna sebep olur.

En sık karılaılan nasır “helloma dura (hd)” olarak isimlendirilen ve yürürken parmaın üst tarafının ayakkabıya temasından meydana gelen nasırdır. Daha yumuak olan nasırlar “helloma molle (hm)” iki parmak arasında meydana gelen türlerdir.

Nasır neden olur

basit bir anlatımla nasır olumasındaki ana neden ayaın belli bir veya birkaç bölgesinde sürtünmeyle birlikte meydana gelen fazla basınçtır. Nasır oluumuna etki edebilecek pekçok neden olmasına karın, bu tür etkiye sebep olabilecek ana nedenler:

– Sıkı ayakkabı

– Ayak yapısına uyumsuz ayakkabı

– Yüksek topuklu ayakkabı

– Dıarıda yalın ayak yürümek

– Ayak parmaklarındaki deformasyonlar

– Ayaın fazla kemikli olması

– Yanlı yürüme (basma) hareketi

Sık rastlanan belirtiler nelerdir

Nasırın pekçok deiik belirtisi olmasına ramen hiçbir belirti vermeyen arısız nasırlar da olabilir. Ancak nasır oluurken genellikle ilk belirti nasır bölgesindeki keskin arıdır. Hafif nasırlarda baskı ortadan kalktıında arı da kaybolur ama derin ve geni çaplı nasırlarda arı daha keskin ve nasır daha rahatsız edicidir. Arıyla birlikte bölgede kalınlama da balar. Nasırlar genellikle zararsız olmalarına ramen arılı olduklarında tedavi gerektirirler.

– Sert nasır: Youn bir kökü (merkezi) olan sertlemi bir deri tabakasıdır. Ayak parmaklarının tepe kısımlarında, ufak ayak parmaının yan ve tepe kısmında veya ayaın altında oluabilir.

– Yumuak nasır: Yaklaık 1-4 cm çapında, kızarmı, duyarlı bir bölge olarak görülür. Pürüzsüz ve ince bir merkezi vardır. ayak parmaklarının dı kenarlarında görülebilir.

– Tohum nasırı: Genellikle topuun yan ve arkalarında görülebilen ve ölü cilt hücrelerinden meydana gelen bir nasır tipidir.

Kalıtımsal olan nasır çeitleri de vardır. Bunlar 2,5 cm geniliine kadar çıkar ve bunların oluması için belirgin bir baskı veya sürtünme de genellikle yoktur. Ayaın altında veya avuçların içerisinde görülebilirler. Bu tür nasırlar çocuklarda da sıklıkla rastlanır.

Nasıl tedavi edilir

Nasırların tedavisi esasında çok kolaydır. İlk olarak dikkat edilmesi gereken nokta, nasırı iltihaplı olan benzerlerinden ayırmaktır:  İçerisinde iltihap bulunmakta olanlar kazındıı vakit genellikle irin veya kan akıtacaktır, halbuki nasır kazındıında altından ölü cilt hücreler çıkmaya devam eder. Size problem çıkaran eyin gerçekten nasır olduuna emin olduktan sonra pekçok tedavi biçimi tatbik edilebilir.

Bunların arasında en risksiz ve salıklı yöntem nasırın bulunduu bölgedeki ölü cilt hücrelerini cilde zarar vermeden ponza taı ve benzerleriyle vakit içerisinde yok etmektir.

Reçetesiz olarak satılabilen ve salisilik asit içeren nasır bantları güçlü ve tahri edici oldukları için dikkatli kullanmak gerekmektedir. Bunlar nasırın belirtilerini yok eder çünkü içeriklerinde asitler bulunur ve ana amaç asitler yardımıyla nasırı eritmektir. Yanlı uygulandıklarında bu ilaçlı bantlar nasırın çevresindeki salıklı cilt dokusunu öldürebilir ve alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.  Salıklı bireylerde bile cilt için risk taıdıı gibi bilhassa dolaım bozukluu ve/veya eker hastalıı olan bireylerde daha tehlikeli olabilir. Alerjik olmayan bir bünyede doru ve bilinçli kullanıldıklarında nasırın üstündeki baskıyı da azaltabildiklerinden tedavi sürecini hızlandırırlar. Bu tarz çözümler nasırı tedavi edebilir ancak nasırı oluturan sebepler yok edilmezse sorun tekrarlanacaktır.

Nasırlarınızı keserek yok etmeye çalımanın da istenmeyen neticeleri olabilir. Derinizde kesikler oluturabilirsiniz. Unutmayın ki ayak devamlı olarak bakterilerin basitçe üreyebilecekleri ılık ve rutubetli bir ortamdır.

Asıl tedavi bilinçli bireylerin aaıdaki konulara dikkat etmesiyle olur:

– Doru seçilmi ideal ayakkabılar giyerek: ayakkabı alırken seçilen ayakkabının burun kısmının ayakla uyumlu olması çok mühimdir. Ayakların içerisinde “rahat” olduu, yumuak deriden yapılmı ayakkabılar idealdir.

– Ayak temizliine dikkat ederek: bakteri ve mikrop üremesine ideal ortamlarda bulunmakta olan ayakların daima temiz tutulması, çorap ve ayakkabıların da hijyen gereklerine ideal olması gerekmektedir.

– Nemlendirmeye önem vererek: cildin salıklı ve güçlü olmasını salamak için ayakları tertipli olarak nemlendirmek ve yumuak kalmalarını salamak gerekmektedir.

– Uzmanlara ba vurarak: bazı durumlarda “bir bilen”e danımak yararlıdır. Böylece profesyonel bir yaklaımla nasırınızın nedenleri aratırılacak, bir tedavi planı oluturulacak ve salıklı ayaklara sahip olmanız salanacaktır.

Evde uygulanabilecek yöntemler

Nasırların sebep olduu arı ve rahatsızlıktan kurtulmak ve nasırları yok etmeye çalımak için uygulanabilecek adımlar unlardır:

– Badem yaı, e vitamini ya da lanolin içeren bir kremi nasırın üstüne yedirin. Böylece nasırın yumuamasını ve ayet anslıysanız küçülmesini salayabilirsiniz.

– Ayakkabı giydiiniz vakit arılı bölgenin korunması için üstüne normal yara bandı veya plaster takın. Bant veya plasteri 1 günden daha uzun bir müddet nasırın üstünde tutmayın ve çıkartırken nasırın çevresindeki cilde zarar vermemek için dikkat edin.

– Nasırlı bölgeyi yumuatmak için ılık suda bir müddet tutun. Daha sonra fazla sert olmayan bir ponza taı veya benzeri yumuak bir aletle nasırlı bölgeyi hafifçe temizlemeye çalıın. Böylece nasırın oluturduu sertlii -ölü hücreleri- temizlemi, bölgeyi rahatlatmı olacaksınız.

– Giydiiniz ayakkabıları ayak ve bilhassa parmak bölgenize basınç yapmayacak biçim ve yumuaklıkta seçin. Ayakkabılarınıza lazım bakım ve onarımı yaptırın veya eskiyerek biçimini kaybetmi olanları giymeyin. Yürürken ayaınızın maruz kaldıı devamlı okun emilmesi için ayakkabıların iyi taktirde olması arttır. Bilhassa ayakkabı topuklarının yıpranması, vücut yükünün %25′ini çekmekte olan ayak tabanınızla kemiinize aırı ve yanlı yük binmesine sebep olur. Ayakkabınızın topuu bilhassa belli bir yöne doru aınıyorsa kesinlikle bir ortopediste ba vurun.

– Gece yatarken nasır bölgesine bir parça sarımsak veya soan koyarak sarıp uyuyun. Asitleri nasırın yumuamasına yardımcı olacaktır.

Oluumu nasıl engellenebilir

Nasırın olumadan engellemesi için alınabilecek tedbirler unlardır:

Yumuak materyalden yapılmı ayakkabılar kullanmaya çalıın. Bunların içinde en iyisi deridir; esneklii ayaa gelecek baskı ve sürtünmeyi önleme konusunda öncelikli yardımcınız olacaktır.

Seçtiiniz ayakkabının topuk ve ba parmak altındaki bölgelerinin yastıklı olmasına çalıın. Bu, ayaınızın doal bir pozisyonda kalmasına neden olduundan faydalıdır.

Parmak bölgesi geni ve oval olan ayakkabılar tercih ettiiniz durumda parmaklarınıza bol yer kalacaı için parmak arasında nasır oluması da önlenebilir.

6 santimetreden fazla topuklu ayakkabılardan sakının.

Ayakkabınızın ek yerleriyle dı limit dikilerinin iyi olmasına itina gösterin.

Nasıra meyilliyseniz bilhassa dar burunlu ayakkabılar bata olmak üzere, insan ayaının doasına aykırı modelleri olan bütün ayakkabılarınızdan kurtulun!

Ayaklarınızı kesinlikle iyi kurulayın. Pamuklu çorap giymeniz öneri edilir. Devamlı rutubet içerisinde duran ayaklarda cilt tahri olur. oraplarınız nemlendiinde temiz bir çiftle deitirin.

Evde olası olduu kadar yalın ayak dolaın. Doa ana ayak parmaklarımızın hür ve serbest olmasını isterdi! ama soyunma odaları gibi topluma açık yerlerde yalın ayak basmamaya itina gösterin. Böyle yerlerde kesinlikle terlik kullanın. hiç kimse ile ortak havlu, çorap, ayakkabı kullanmayın.

Metabolizmanızdaki asit/alkalin dengesini düzeltmek için 3 gün boyunca çi meyve ve sebze tüketin.

Kızartma, kırmızı et, kafein, eker ile fazla ilenmi ve katkılı besinlerden uzak durun.

Yetersiz a, e vitamini ve potasyum nasır oluumunu tevik edebilir. Beslenme eklinizde meyve, sebze ve lifli besinleri artırırsanız vücudunuza yardımcı olabilirsiniz. Muz ve havuç bilhassa öneri edilir.

Nasırın sebep olduu arı ve kaıntıdan kurtulmak için bölgeye souk kompres uygulayın.

Dikkat!

1. Nasırın çevresinde kırmızılık veya tahri gördüünüz an kullanmakta olduunuz ilaç ve tedaviye son vererek profesyonel görüe bavurun.

2. Nasırınızın ba edemeyeceiniz bir boyutta olduunu düünüyorsanız doktora ba vurun.

3. eker hastalıı veya dolaım bozukluu gibi bir rahatsızlıınız varsa, kendi kendinizi tedavi etmeye çalımadan önce bir doktora ba vurun.

4. Hiçbir koul ve taktirde nasırı açık bir jiletle almaya çalımayın. Doktor tarafından yapılmadıı sürece nasırın üstünden inceltilmesi için yalnızca nasır bıçaklarını dikkatlice kullanmanız öneri edilir. Nasırın çevresinde veya altında olan cilde zarar vermemeye dikkat edilmelidir çünkü bu tarz yaraların iltihap kapması hemen hemen kaçınılmazdır.