Namazda gizli on güzellii biliyor musunuz

İte namazdaki on güzellik…
Ebû Hureyre (r.a)’ın bildirdiine göre; Hz.Peygamber (s.a.v) öyle buyurmutur:
Namaz dinin direidir. Namazda on güzellik vardır.

Bu on güzellik unlardır:
01. Yüzü güzelletirir.
02. Kalbi nurlandırır.
03. Bedeni dinlendirir.
04. Kabirde arkadatır.
05. Rahmetin inmesine sebeptir.
06. Gök kapılarının anahtarıdır.
07. Ahirette günah ve sevapları ölçen terazide sevap kefesini aırlatırır.
08. Rabbi honut ve memnun eder.
09. Cennete giri için ödenecek ücrettir.
10. Cehennem ateine karı bir kalkandır.

Ebû Hüreyre radıyu anh öyle dedi: Resûlullah sallu aleyhi ve sellem’i: “üphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çaırılacaktır. Yüzünün nûrunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın” buyururken iittim. (Buhârî, Vudû’ 3; Müslim, Tahâret 35)

Cündüb İbni Süfyân radıyu anh’den rivayet edildiine göre, Resûlullah sallu aleyhi ve sellem öyle buyurdu: “Sabah namazını kılan kimse Allah’ın himayesindedir. Dikkat et, ey Ademolu! Allah, bizzat himayesinde olan bir konuda seni sorguya çekmesin.” (Müslim, Mesâcid 261-262. Ayrıca bk. Tirmizî, Salât 51, Fiten 6; İbni Mâce, Fiten 6)

Osman İbni Affân radıyu anh’den rivayet edildiine göre, Resûlullah sallu aleyhi ve sellem öyle buyurdu: “Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar.” (Müslim, Tahâret 33. Ayrıca benzer rivayetler için bk. Nesâî, Tahâret 84; İbni Mâce, Tahâret 6)

Ehline namazı emret; kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz; (aksine) biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç, takva iledir. (Taha Suresi, 132)

Onlar, ne ticaret ne de alı-veriin kendilerini Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadıı insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduu bir günden korkarlar. (Nur Suresi, 37)

(Resulüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. (Ankebut Suresi, 45)