İlk üniversiteden, ilk üretilen di fırçasına kadar, Müslümanların tarih boyunca yaptıı keifler modern hayatımızın ekillenmesinde çok büyük rol oynadı. Ancak dünya kamuoyu bu konuda pek de bilgi sahibi deil. Londrada, 1001 İcat isimli sergiyle Batılı olmayan kültürlerin dünya tarihine katkılarını tanıtmayı amaçlayan Bilim, Teknoloji ve Medeniyet Dernei bakanı Salim El Hassani, Hafızamızda büyük bir boluk var, Rönesans döneminden eski Yunanlıların dönemine atlıyoruz diyor. El Hassani, CNN için Müslümanların modern dünyaya kazandırdıı en önemli 10 icadı sıraladı:

Ameliyat

nlü doktor El Zehravi, 1000 yılı civarında, 1500 sayfalık bir resimli ansiklopedi yayınladı. Ameliyatın içeriklerini anlatan bu ansiklopedi yayınlandıı günden itibaren 500 yıl boyunca Avrupada doktorların bavurduu bir kaynak oldu. El Zehravinin birçok kefi arasında, erimekte olan kedi baırsaını yaraları dikmekte kullanmak da vardı. El Zehravi ayrıca, ilk sezaryen ameliyatını gerçekletirdi ve ilk forsepsi icat etti.

Kahve

Kahve ilk olarak dokuzuncu yüzyılda Yemende üretildi. İlk kullananlar, uzun ibadet gecelerinde ayık kalmaya kalan Sufilerdi. Sonradan bir grup örenci tarafından Kahireye getirilen kahve, kısa bir süre içinde bütün bölgeye yayıldı. 13üncü yüzyılda Anadoluya ulaan kahve, 16ıncı yüzyılda Venedikli bir tüccar sayesinde İtalyaya getirilerek ilk defa Avrupalılarla bulutu.

Uçak

Abbas bin Firnas, uçmak için bir araç gelitiren ve uçmayı baaran ilk insandı. Dokuzuncu yüzyılda kanatlı bir araç gelitiren Firnas, bir nevi ku kostümü ortaya çıkardı. Firnas, İspanyanın Cordoba ehrinde giritii ilk denemesinde havalanmayı baardı ve yere düüp belini kırmadan önce birkaç dakika uçmayı baardı. Firnasın tasarımları üphesiz yüzyıllar sonra ünlü İtalyan sanatçı Leonardo da Vinciyi etkilemiti.

niversite

Genç prenses Fatima el-Firhi 859 yılında Fasın Fez kentinde birinci seviye eitim sunan bir üniversite açtı. Kız kardei Miriam, üniversiteye bitiik bir cami kurdu ve iki yapı birden Karaviyyin Medresesini oluturdu. Yaklaık 1200 yıl sonra hala açık olan medresenin, İslam geleneinin temel deerlerini örenmek için ayrı bir yere sahip olduu ifade ediliyor. Ayrıca, El Firhi kardelerin dünya çapındaki genç Müslüman kadınlara örnek olması umuluyor.

Cebir

Cebir kelimesi, İranlı matematikçi Harezminin dokuzuncu yüzyılda yayınladıı ünlü Hesab ül-Cebir vel-Mukabele, (Düünce ve Denge Hesapları) isimli tezinden gelmektedir. Yunan ve Hindu sistemlerinin köklerine dayanan yeni cebir düzeni, rasyonel sayıları, irrasyonel sayıları ve geometrik büyüklükleri birletirici bir sistemdi. Harezmi, üslü sayılar fikrini de ilk kez ortaya atan kiiydi.

Optik

ok bilinmeyen bir gerçek de optik alanındaki ilk büyük adımların Müslüman dünyasında atılmı olmasıdır. 1000 yılı civarında İbni Heysem, insan gözünün nesnelerden yansıyan ve göze giren ıık huzmeleri sayesinde bu nesneleri görebildiini kanıtladı. İbni Heysem böylece klid ve Batlamyusun ııın göz tarafından saçıldıı teorilerini de yanlılamı oldular. Bu büyük Müslüman fizikçisi ayrıca, optik sinirle beyin arasındaki balantı sayesinde nesnelerin dik görülmesini salayan karanlık kutu (camera obscura) tekniini kefetti.

Müzik

Müslüman müzisyenlerin yaptıı müzikler, sekizinci yüzyılda yaamı olan Frank kralı arlman döneminden itibaren Avrupayı etkilemeye ve Badat ve Cordobanın müziiyle rekabet etmeye baladı. Ortadoudan Avrupaya gelen birçok enstrümanın arasında lavta ve kemanın atası diyebileceimiz rahab da bulunuyordu. Ayrıca modern müzik ölçülerinin de Arap alfabesinden doduu söylenmektedir.

Di fırçası

Di fırçası kullanımını ilk kez, 600lü yıllarda Hz. Muhammed döneminde yaygınlamaya balamıtı. Misvak aacından alınan dalları kullanan Hz. Muhammed, dilerini temizler ve nefesini tazelerdi. Misvaka benzerlik gösteren malzemeler bugün üretilen di macunlarında kullanılmaktadır.

Manivela

Devrimsel manivela balantılı mil sistemi dahil olmak üzere, modern dünyada kullanılan birçok otomatik sistem ilk kez Müslüman dünyasında kullanılmaya balandı. Devirli hareketi, dorusal harekete çevirmeye yarayan manivela aır nesnelerin kolaylıkla kaldırılabilmesini saladı. El Cezari tarafından 12inci yüzyılda kefedilen bu teknoloji, dünya çapına yayılarak, bisikletten içten yanmalı motorlara kadar birçok icadın önünü açtı.

Hastaneler

Hasta kouları ve eitim odalarıyla bugün bildiimiz anlamda hastanelerin temelleri, dokuzuncu yüzyılda Mısırda atıldı. Bilinen ilk hastanelerden biri 872 yılında Kahirede kurulan Ahmed bin Tolun hastanesiydi. Tolun hastanesi hasta olan herkese gerekli bakımın gösterilmesi eklindeki Müslüman gelenei dolayısıyla ihtiyaç sahiplerini bedava tedavi ederdi. Kahirede temeli atılan modern hastaneler, kısa zaman içinde tüm Müslüman dünyasına yayıldı.