Evlilikte sonsuz mutlulua ulamak birçokları için hayal olarak görünse de, bilimadamlarının yaptıı son aratırma bunun “olabilirliini” gösterdi.
Eer bir çift gerçekten uzun süreli birliktelik istiyorsa, gelin kesinlikle damattan be ya küçük olmalı ve aynı kültürel geçmie sahip olmalılar.

Ancak aratırmacıların erkekleri aırtacak bir önerisi daha var, buna göre gelin damattan daha akıllı olmalı!
Uzmanlar bu formüle balı kalmanın mutlu ve uzun süreli bir evlilik ansını be kat artıracaını söylüyorlar.

19 ile 75 yaları arasındaki 1074 çifte dayanarak yapılan aratırmanın sonuçlarına göre, kadın erkekten %27 daha akıllı olmalı.
Aynı aratırmanın sonuçlarına göre, boanmı bir insanla evlenmek de, mutlu olma ansını azaltıyor.

Aratırmayı yürüten Nguyen Vi Cao, “Eer insanlar partnerlerini seçerken bu ipuçlarını takip ederlerse, uzun ve mutlu bir evlilik yapma ihtimallerini yüzde yirmi oranında artırırlar” diyor.

Baka bir aratırmanın sonuçlarına göre de, evli çiftlerin, evliliklerinin en mutlu oldukları an, nikahtan iki yıl 11 ay ve sekiz gün sonra yaanıyor.
ç yıldan kısa bir süre içerisinde çiftler birbirlerinin kötü alıkanlıklarıyla geçinmeyi öreniyor ve geleceklerini çok daha net bir ekilde planlamaya balıyorlar.

Kaynak: mynet.com