Dünyanın en büyük cep telefonu üreticilerinden birinde 20 yıl çalıtıktan sonra vücudunda kanser belirtileri görünce daa çıktı ve Tıptan haberimiz yoktu. Gelitirdiimiz eylerin insanlara zarar vereceini bilmiyorduk dedi.

Vatanın haberine göre; 20 yıldan uzun bir süre büyük bir telekomünikasyon firmasında mühendis olarak çalımı ve birçok prototip sistemler gelitirmiti. Yalnızca İsveç ordusunun ve Ericssonın eriebilecei yenilikte ve kapasitede bilgisayar ve iletiim cihazları kullanarak, florasan lambalar altında, penceresinin dıındaki dev antenler yüzünden her gün yüksek oranda radyasyona maruz kalıyordu. 1980lerin sonunda ilk belirtiler ortaya çıktı.

Uzun dönem telekomünikasyon sektöründe çalıtıı ve insan salıını etkileyen cep telefonlarını yaptıı için pimanlık duyan bir çocuk babası mühendis Biz toplumun çok ilerisindeyiz. Ama bizim tıptan haberimiz yoktu. Gelitirdiimiz eylerin insanlara zarar vereceini tahmin etmiyorduk dedi.

te yandan Per Segerbackin teknolojik aletlere yani radyasyon ve elektromanyetik dalgalara olan alerjisi hem bilim dünyası hem de insan neslinin gelecei için özel bir çalıma alanı da yarattı. ünkü 55 yaındaki bu adam, dünyada elektro manyetik dalgalara bu kadar büyük bir derecede alerjisi olan tek insan. Yanında bir cep telefonu çalması bile baının dönmesine ve bilincinin kaybolmasına neden olabiliyor.

Elektromanyetik dalgalara maruz kaldıında baı dönüyor, cildi kızarıyor, teninde yanmalar meydana geliyor.

İnzivaya çekildi

Per Sereback, Stockholmün uzak bir köyünde yaıyor. Tedavisi için kullanılan teknolojik aletler Segerbackin ölümüne bile neden olabilir. Yemeklerini odun ateinde piiriyor. Halen elektrikli ıık, telefon ve bilgisayar kullanıyor ancak onların güç kaynakları yerin 27 metre altında bulunuyor. Bilgisayar kasası ve mouseu metal plakalarla kaplı.
Kaynak:nedendir.com