Dii aslan bir aacın altında uyurken, tilki gizlice gelip dii aslanı becermi. Dii aslan uyanınca erkek aslanın yanına gitmi ve ona sormu; ‘Sen, ben uyurken bana bir ey yaptın mı’ demi.

Erkek aslan ‘ben bir ey yapmadım’ demi, ama olaya çok sinirlenmi… ‘Bütün hayvanları toplayın suçluyu mahvedeceim’ demi.

Bütün hayvanlar toplanmı; Aslan ‘kim yaptıysa bunu elini kaldırıp öne çıksın’ diye kükremi ama hiçbirinden ses çıkmamı.

O sırada toplantıya geç kalan ve koarak gelen çakal, tilkiye:

‘Burada neler oluyor’ demi.

Tilki de; ‘Aslan ormana bir müdür arıyor, talip olan elini kaldırıp öne çıksın’ diyor demi.

akal elini kaldırıp öne çıkmı. Aslan ‘pekâlâ herkes gitsin’ demi… tabiî ki çakalı sabaha kadar etraflıca becermi.

akal ertesi sabah perian halde yürürken tilkiye rast gelmi.

Tilki sırıtarak demi ki: ‘Len akal, bir müdür oldun yürüyüün bile deiti!!’