Ahap Boyamada Mozaik Teknii

Gerekli malzemeler:

Daha önce boyanmı, su bazlı vernik ile verniklenmi obje
Mozaik yapabilmek için lazım mozaik tüpü
(ahap malzeme satıcılarından temin edebilirsiniz)

İlemler :

Bu teknik yaptıınız veya yapıtırdıınız resmin kabartılmı gibi durmasını ve canlı görünmesini temin eder.
İlemlere balamadan önce objenizin esas boyama ile boyanmı ve dekopaj ile resim yapıtırılmı olması lazımdır.
İsteniyorsa eskitme de yapılabilir. Vernikleme ilemi de ideal olarak yapılmı olmalıdır.
Yani isteniyorsa obje kullanıma hazırdır, mozaik görsel açıdan ek bir süslemedir.

Mozaik tüpünü resimde görülen biçimde, kabartma yapmak istediiniz resmin üstüne getirip hafifçe sıkınız.
Resmin kenarlarından tamayacak biçimde elinizi hafifçe hareket ettirerek mozaik yapılacak resmin üstünü sıvı ile doldurunuz.
En önemli iki nokta; Sıvının resimden tamaması ve ve sıvı üstünde kabarcıklar olumamasıdır.
Kabarcık oluursa bunları parmaınızın ucuyla hafifçe bastırarak patlatınız.
Kuruması için bir gün beklemeniz lazımdır. Olasıysa objeyi hareket ettirmeyiniz.

ayet kabartma miktarı sizce yeterli deilse, kuruduktan sonra bir kez daha tıpkı ilemleri yapabilirsiniz.