Fransa’da 709 yılında yapımına balanan Mont Saint Michel, 1874 yılında tarihi anıt olarak ilan edilir. ehrin nüfusu 50′si din adamı olmak üzere 80 kiiden oluuyor

Man Denizi kıyısında, 50 metre yüksekliinde ve çevresi 900 metre olan bir kaya tepe üzerinde bulunan bu manastır, Fransa’nın en çok turist çeken yerlerinden birisidir. Denizin gelgit olayı neticesinde Mont Saint Michel adlı bu kayalık bazen bir yarımada, bazen de tam ada eklini alır.

Etekleri kumsal olan bu kaya tepeye ilk manastır 1017 yılında yapılmıtır. Manastır, 1144 yılında yapılan ilavelerle daha çok büyütülmütür. Gelen ziyaretçileri aırlamak için manastırın yanına yeni binalar yapılmı ve zamanla bu küçücük tepe sıkıık bir köy halini almıtır.
1211-1228 yılları arasında yapılan onarımlar ve yeni binalarla burası en güzel gotik eserlerle doldurulmutur. 14. yüzyılda tepenin kara tarafına büyük surlar yapılmıtır.

Manastır, surların içinde kalan küçük bir köyün ortasında, bütün yapılara tepeden bakar. Uzaktan ve yakından görünüü çok heybetlidir. Deniz kabardıında tam bir ada halini alan kayalık, sular çekildiinde bir yarımada halini alır, çevresindeki kum ve çamur düzlükleri ortaya çıkar.

Manastırın en büyük özellii corafi konumudur. Fakat Mont Saint Michel, manastır bata olmak üzere, gotik eserlerin en güzellerine sahip olduu için de bir harika sayılmaktadır.