1- Mîrac gecesinde,mutlaka bir camide olun! ünkü camide olmak ile evde olmak arasında çok büyük farklar var… Camide kılınan namaz, evde kılınan namazdan yirmiyedi kat daha sevaplı, eer mescid ise… Cuma namazı kılınan büyük cami ise elli kat sevaplı… Bir de camiye giderken, gelirken attıın her adımdan insanın bir günahı affoluyor, bir hasene kazanıyor, bir derece de terfi ediyor, rütbesi yükseliyor.

MİRA KANDİLİ SLAYTINI İNDİRMEK İİN BURAYA TIKLAYINIZ

“Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm’dan, çevresini mübarek kıldıımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten iitendir, görendir.” (İsra :1)

Onun için Mîrac gecesinde dikkat etmeniz gereken eylerden birisi yatsı namazında mutlaka camide olacaksınız. Sabah namazında da mutlaka camide olacaksınız. ünkü Hz. Osman (R.A.) den rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz öyle buyurdu:

Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmi gibidir. Kim de sabahı da cemaatle kılmısa gecenin tamamını ihya etmi gibidir.

Bu mükâfatı kaçırmamak lâzım!

2- Geceyi oruçlu olarak karılayalım ve ertesi günü de, yani Receb ayının 26 ve 27. günlerini oruç tutalım.

Hz. Peygamber (S.A.V) Efendimiz buyuruyor:

Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Recebin 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmu ve yüz sene ibadet yapmı gibi olur

3- Salat ü selâm okuyalım.. Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimize hiç olmazsa bir tesbih, salat ü selâm okumalıyız. Can ü gönülden, Es-salatü ves-selamü aleyke ya Resûlellah demeliyiz.
4- Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istifarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih Estafirullah demeliyiz.

5- Namaz kılalım.. Bu geceyi namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Mîrac gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalımalıdırlar.

zerinde namaz borcu olan kimsenin bu gecede hiç olmazsa bir günlük namaz kaza etmesi uygun olur. Böylece hem borcunu öder hem de geceyi ihya etmi olur.

Yatsı namazından sonra 12 rek’at “Hacet namazı” kılınır.

Beher rek’atte Fâtiha-i erîfeden sonra 10 İhlâs-ı erîf okunur.

Namaza niyet:

“Yâ Rabbî, rızâ-i erîfin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrârını göstererek muhabbetin ile müerref kıldıın sevgili habîbin Resûl-i Zîan Efendimiz hürmetine ben âciz kulunu afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne ve rızâ-i ilâhîne mazhar eyle, Allâhü Ekber.”

Namazdan sonra:

4 Fâtiha-i erîfe, 100 defa: “Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym” 100 İstifâr-ı erîf, 100 Salevât- erîfe okunup duâ yapılır.

Bu namazda, İhlâs-ı erîfeler 100′er adet okunursa veya bu namaz 100 rek’at olarak kılınırsa; bunu yerine getiren mü’min huzûr-i ilâhîye namaz borçlusu olarak çıkmaz.

Namaz borcu olanların hiç olmazsa 1 günlük namazlarını kaza etmeleri makbul olsa gerekir.

6- Mirac gecesinden sonraki gün, mutlaka oruçlu olmalıdır. o gün öle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılınır.

Her rekatta Fatiha’dan sonra: 5 Ayetül Kürsi, 5 Kul ya Eyyühel Kafirün, 5 İhlası erif, 5 Kul euzu birabbil felak, 5 Kul euzu birabbinas okunur.


Benzer videolar için tıklayın